Skip to main content

Aigars Rublis: ir palīdzēts daudziem!

Startējot iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, izveidojām programmu, kurā ietvērām pilsētas attīstībai veicamos darbus. Šobrīd varu apgalvot, ka paveikto darbu saraksts ir garš, jo esam stingri sekojuši vēlētājiem dotajiem solījumiem un gandrīz visus tos īstenojuši. Tā pēc ilgstošām diskusijām beidzot izdevies panākt sabiedriskā transporta kursēšanu vēlās vakara stundās, kas ļauj iedzīvotājiem vienkāršāk nokļūt mājās pēc darba vai pasākumu apmeklēšanas.

Sociālajā budžetā ir iestrādāts atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kuras var pārvietoties sabiedriskajā transportā bez maksas. Šajā sakarā daudzbērnu ģimenēm ir ārpuskārtas rinda uz pašvaldības bērnudārzu, bezmaksas ēdināšana skolā un bērnudārzā. Saglabājas atbalsts arī trūcīgo vecāku bērniem, kā arī ieviests bērnu piedzimšanas pabalsts kā atbalsts bērna pūriņa veidošanai. Tā kā iedzīvotāji ļoti bieži meklē palīdzību Sociālo lietu pārvaldē, esam izveidojuši rindu reģistru dažādiem pakalpojumiem, kas ļauj nepieciešamās lietas nokārtot krietni ātrāk. Lai samazinātu birokrātiskās procedūras, tika likvidēta pabalstu piešķiršanas komisija, bet tās vietā izveidota darba grupa, kura var pieņemt lēmumu operatīvāk, samazinot iesniegumu izskatīšanas laiku.

Lai palielinātu sabiedrisko organizāciju iesaisti sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā, ir izveidota sociālo lietu konsultatīvā komisija, kurā piedalās Jelgavas Pensionāru biedrība, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas Invalīdu biedrība un citas iesaistītās institūcijas, tostarp bāriņtiesa, Sociālo lietu pārvalde, Izglītības pārvalde.

Būtiski, ka jau otro gadu izdevies ap 600 jauniešiem nodrošināt iespēju strādāt vasaras mēnešos, kas veicina jaunākajai paaudzei tik nepieciešamo prasmju apgūšanu un darba kultūras veidošanos. Vasaras nodarbinātība iet kopā ar pašvaldībā ieviesto karjeras veicināšanas programmu, kas palīdz jaunietim izvēlēties piemērotāko profesiju vēl pirms skolas pabeigšanas. Kopumā, vērtējot mūsu programmā iekļautās prioritātes, sociālā drošība, izglītība un pilsētvides attīstība ir saņēmušas lielāko finansiālo atbalstu no budžeta līdzekļiem.

Dalies ar ziņu