Skip to main content

Akceptēts Vienotības Jaunatnes organizācijas iesniegtais priekšlikums Valdības rīcības plānām

VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija, atsaucoties uz valdības aicinājumu nevalstiskajām organizācijām, nozaru asociācijām un citām interešu grupām iesaistīties Valdības rīcības plāna izstrādes procesā, iesniedzot savus priekšlikumus un papildinājumus, rosināja priekšlikumus divās no deklarācijā uzskaitītajām jomām: izglītība un zinātne un nacionālā identitāte. VJO priekšlikums izglītības un zinātnes jomā ticis akceptēts un iekļauts Valdības rīcības plānā, kurš tika apstiprināts otrdien, 7. februārī, valdības sēdes laikā.

Viens no valdības deklarācijas dotajiem uzdevumiem izglītības un zinātnes jomā – izvirzīt talantus attīstošu un konkurētspējīgu izglītību, kas pieejama ikvienam visa mūža garumā, un to, lai vispārējo izglītību jaunietis iegūtu līdz 18 gadu vecumam. VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācija piedāvāja izstrādāt plānu interešu izglītības attīstībai, par izpildes termiņu nosakot 2012. gada 31. decembri. Plānam jārisina jautājumi par interešu izglītības programmu kvalitātes un pieejamības attīstību, kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu, finansēšanas koncepcijas maiņu vienlīdzīgas konkurences uz valsts budžeta finansējumu nodrošināšanu starp programmu īstenotājiem, tajā skaitā starp pašvaldību dibinātām iestādēm un jaunatnes organizācijām, kā arī pedagogu kvalifikācijas prasību pārskatīšanu programmu īstenotājiem.

VIENOTĪBAS Jaunatnes organizācijas iesniegto priekšlikumu izvērtēšanu veica Izglītības un zinātnes ministrija.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Ancāne
VIENOTĪBAS jaunatnes organizācijas
sabiedrisko attiecību koordinatore
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu