Skip to main content

Apbalvo iekšlietu nozares darbiniekus

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai veltītā Iekšlietu ministrijas svinīgajā pasākumā trešdien, 17.novembrī, iekšlietu ministre Linda Mūrniece apbalvoja iekšlietu nozares darbiniekus.

„Piešķirot Iekšlietu ministrijas apbalvojumus, mēs izsakām pateicību un atzinību tiem darbiniekiem, kuri ir godprātīgi un priekšzīmīgi strādājuši savā profesijā un tādējādi sekmējuši sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu valstī. Apzinīgums, profesionalitāte un izaugsme raksturo šodienas apbalvojumu saņēmējus,” norāda iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Apbalvojumus saņēma 186 Valsts policijas (VP), 20 Iekšlietu ministrijas (IEM) centrālā aparāta, 15 Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), 11 Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA), 11 Drošības policijas (DP), 4 Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centra (VSC) darbinieki un viens Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IC) darbinieks.

Par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienu ar Iekšlietu ministrijas Zelta „Goda zīmi” apbalvoti 8 VP darbinieki – un viena IEM darbiniece – Slepenā režīma nodaļas vadītāja Dzintra Matvejāne. Ar Sudraba „Goda zīmi” apbalvoti 5 VP un 2 PMLP darbinieki. Savukārt, ar Iekšlietu ministrijas Bronzas „Goda zīmi” apbalvoti 3 VP darbinieki un viena PMLP darbiniece.

Pasākumā pasniegti arī Iekšlietu ministrijas(IeM) Goda raksti, Iekšlietu ministrijas Pateicības un piešķirtas kārtējās speciālās dienesta pakāpes pirms termiņa.

IeM Goda raksti piešķirti sekojošiem ministrijas darbiniekiem: Finanšu vadības departamenta darbiniekiem Genovevai-Jansonei-Krainei, Larisai Tumaņanai, Renātei Klipsonei, Ievai Potjomkinai, Juridiskā departamenta darbiniekiem Nataļjai Kiškelei un Administratīvā departamenta darbiniecei Skaidrītei Vārpiņai.

IeM Pateicības piešķirtas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta darbiniekiem Baibai Balodei, Allai Blažēvičai, Irīnai Žemaitei-Dzicevičai, Nozares politikas departamenta darbiniekiem Sandim Barkam, Mārim Ostrovskim, Ronaldam Petrovskim, Imantam Zaķim, Juridiskā departamenta darbiniekiem Kristapam Sproģim, Inesei Stepānei, Agnesei Belickai, Personāla vadības nodaļas darbiniekiem Kristīnei Vīdušai, Nadeždai Lazukovai, kā arī Administratīvā departamenta darbiniecei Tatjanai Stragovai.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu