Skip to main content

Apstiprina Fiskālās disciplīnas likumu

Otrdien, 29. novembrī Ministru kabinets apstiprināja Fiskālās disciplīna likumprojektu, kura mērķis ir fiskālās politikas nodrošināšana Latvijā ilgtermiņā.

Piemērojot Fiskālās disciplīna likumprojektu, Latvijā tiks īstenota pretcikliska fiskālā politika, kas nozīmē, ka ekonomikas cikla augšupejas fāzē tiks īstenota ierobežojoša fiskālā politika, bet ekonomikas cikla lejupslīdes fāzē – ekonomikas attīstību stimulējoša fiskālā politika.

Pašreizējā finanšu un ekonomiskā krīze Latvijā un tās ietekmes analīze ļoti skaidri ir parādījusi, ka, īstenojot līdzšinējo fiskālo politiku, straujas ekonomiskās izaugsmes gados tiek veicināta ekonomikas pārkaršana, padarot situāciju grūti kontrolējamu brīdī, kad sākas ekonomiskā lejupslīde. Tādējādi turpmāko fiskālo politiku ir nepieciešams balstīt uz pretcikliskuma principu un ir nepieciešams tiesisks regulējums, kas nodrošinātu stingru disciplīnu ilgtermiņā.

„Piesardzīga, konsekventa un caurredzama fiskālā politika, kas nodrošina budžeta plānošanu vidējā termiņā, kā arī deficīta un vispārējās valdības parāda strikta kontrole paaugstinās tautsaimniecības konkurētspēju un samazinās tās ievainojamību ārējo un iekšējo faktoru ietekmes rezultātā. Tāpat arī dos būtisku pozitīvu ieguvumu finanšu tirgiem, jo nostiprinās uzticību valsts spējai īstenot budžeta politiku ilgtermiņā. Rezultātā paredzama kredītreitingu uzlabošanās, vispārējās valdības parāda apkalpošanas izmaksu samazināšanās, kā arī kopējo investīciju apjoma pieaugums tautsaimniecībā,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Likumprojekts nosaka, ka gadskārtējā valsts budžeta likumprojekts jāsagatavo saskaņā ar to vidēja termiņa budžeta ietvara likumu, kura pirmais gads sakrīt ar sagatavojamā budžeta gadu. Likumprojekts nosaka Ietvara likumā ietveramos fiskālos nosacījumus, Ietvara grozīšanas nosacījumus, kā arī gadskārtējā budžeta grozīšanas nosacījumus.

Lai nodrošinātu pretciklisku fiskālo politiku, ir noteikta Konsolidētā kopbudžeta bilances sākotnējā līmeņa aprēķināšanas formula pēc Eiropas kontu sistēmas metodoloģijas.

Likumprojektu vēl skatīs un par to lems Saeima.

Likumprojektu skatīt šeit.
Prezentācija par fiskālās politikas likumu

Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu