Skip to main content

Apstiprina Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Šodien, 30.septembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas sagatavotais pamatnostādņu projekts „Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”.

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projekts ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona stratēģiju “Veselība 2020”, kā arī Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda izvirzītajām prioritātēm. Tas izstrādāts, lai turpinātu aizsāktās sabiedrības veselības politikas īstenošanu, kā arī aktualizētu jaunus attīstības mērķus un rīcības virzienus to sasniegšanai, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, veselības stāvokli nākamajos septiņos gados.

Sabiedrības veselības politikas virsmērķis ir palielināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu un novērst priekšlaicīgu nāvi. Līdz 2020.gadam paredzēts par 3 gadiem palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu (vīriešiem sasniedzot 57 gadus un sievietēm – 60), kā arī par 11% samazināt potenciāli zaudēto mūža gadu rādītāju.

To paredzēts īstenot, veicinot vienlīdzīgas veselības iespējas visiem iedzīvotājiem, mazinot neinfekciju slimību riska faktoru izplatību, uzlabojot grūtnieču un bērnu veselību, mazinot traumatisma un vides risku ietekmi uz sabiedrības veselību, nodrošinot infekcijas slimību profilaksi, kā arī veidojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un vienlīdzīgu veselības pakalpojumu pieejamību valsts iedzīvotājiem.

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādē, kā arī turpmākā dokumenta ieviešanā, būtiska loma ir starpnozaru sadarbībai, nodrošinot principu „veselība visās politikās”. Līdz ar to par atbildīgajām institūcijām pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanā noteiktas Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija.

Jau ziņots, ka Latvijas iedzīvotāju galvenie nāves cēloņi ir neinfekciju slimības: galvenokārt sirds un asinsvadu slimības, ļaundabīgie audzēji un ārējie nāves cēloņi. Neinfekciju slimību attīstību lielā mērā ietekmē ar dzīvesveidu saistīti faktori − neveselīgs uzturs, nepietiekama fiziskā aktivitāte un kaitīgi ieradumi (smēķēšana, alkohola un narkotisko vielu lietošana). Efektīvākā neinfekciju slimību profilakse ir smēķēšanas atmešana, regulāras fiziskas aktivitātes, veselīga uztura izvēle un adekvāta ķermeņa svara uzturēšana.

Pasākumu īstenošanai katru gadu līdz 2020.gadam Veselības ministrijai nepieciešami papildu budžeta līdzekļi, kas tiks prasīti sastādot kārtējā gada valsts budžetu. Paredzēts, ka 2020.gadā veselības aprūpes budžetam būtu jāsasniedz 4% no IKP.

Papildus informācija:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu