Skip to main content

Apstiprināta žūrija konkursam jaunajiem lauksaimniekiem “Senču aicinājums”

Šodien konkursa žūrija tikās, lai ievēlētu žūrijas priekšsēdētāju un apstiprinātu žūrijas darba plānu. Lai godinātu tos jaunos cilvēkus, kas lauksaimniecību redz kā savu dzīves profesiju un popularizētu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību, Sandra Kalniete kopā ar Latvijas Avīzi un Zemnieku Saeimu 1. oktobrī izsludināja konkursu „Senču aicinājums”. Pieteikšanās konkursam ilgst no 1. oktobra līdz 15. novembrim.

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbosies:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;
Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;
Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;
Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;
Anna Vītola-Helviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;
Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;
Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja.

Jaunievēlētā žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja saskata lielu izaicinājumu vadīt šādu augstu profesionāļu žūriju un ir ļoti priecīga, ka jaunajiem lauksaimniekiem ir iespēja sevi parādīt un apliecināt savas spējas un zināšanas. „Lai atjaunotu jauniešu interesi būtiski ir veicināt lauksaimniecības nozares prestižu un vairāk informēt sabiedrību par moderno lauksaimniecību, kas ir tikpat aizraujoša un interesanta kā darbs citās nozarēs, turklāt prasmīgi saimniekojot tā var būt arī ienesīgs bizness. Esmu patiesi pagodināta vadīt tik kompetentu žūriju un jau gaidu brīdi, kad varēsim visai Latvijai parādīt spēcīgas jauno lauksaimnieku saimniecības”, stāsta Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja Ramona Brālis.

Tikšanās reizē žūrija vienojās par darba grafiku saimniecību vērtēšanai, kā arī vērtēšanas kritērijiem. Konkursa pirmajā kārtā atlasītās saimniecības – žūrijas locekļi apmeklēs klātienē, lai personīgi tiktos ar jaunajiem lauksaimniekiem un iepazītos ar saimniecību ikdienu.

Konkursa idejas autore ir EP deputāte S. Kalniete: „Es uzskatu, ka Latvijas lauki ir ne tikai Latvijas identitāte, bet arī nacionālās drošības jautājums. Pēdējos gados ir satraucoši redzēt, ka jauni cilvēki pamet laukus, kuri kļūst tukšāki. Lauksaimniecības sektoram visā Eiropā šobrīd raksturīga „novecošanās” – jauni cilvēki maz izvēlas saimniekošanu laukos par savu dzīvesveidu, jo lauksaimniecības bizness būtībā ir dzīvesveids. Ar šo balvu es vēlos cildināt tos jaunos lauksaimniekus, kuri par spīti grūtībām un sarežģījumiem strādā Latvijas laukos.”

Konkursa mērķis ir godināt Latvijas jaunos lauksaimniekus/lauksaimnieces. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm/gadatirgiem /pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Pretendentus konkursam var pieteikt radi, draugi, kaimiņi, sabiedriskās organizācijas. Pieteikumi ir atrodami www.zemniekusaeima.lv, vai rakstot uz e-pastu [email protected] ar norādi „Jauno zemnieku konkursam”. Papildus informāciju var saņemt Zemnieku Saeimas birojā Republikas laukumā 2, 319. kabinetā vai zvanot pa tālruni 67027044

Dalies ar ziņu