Skip to main content

Ar sociālajiem partneriem diskutē par aktualitātēm veselības aprūpē

Šodien, 15. decembrī, Veselības ministrijā norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes* (VANA) sēde, kuras laikā ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji ar sociālajiem partneriem diskutēja par aktualitātēm nozarē.

Tikšanās laikā sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā veselības dienesta darbu pie jaunas finansējuma aprēķināšanas metodikas, kas nosaka ar diagnozēm saistīto grupu apmaksu (DRG). Pēc šīs apmaksas sistēmas tiktu noteikts katras konkrētas diagnozes ārstēšanas standarts un izmaksas, ievērojot vienlīdzības principus visu medicīnas nozaru veiktā darba apmaksā, kas stimulētu arī pakalpojumu sniedzējus sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ar iespējami zemākām izmaksām. Plānots, ka jauno sistēmu varētu uzsākt 2013. gadā, attiecinot to sākotnēji uz stacionārā sniegto aprūpi, bet vēlāk arī uz ambulatoro. Tādēļ Veselības ministrija neuzskata par lietderīgu pārskatīt šobrīd spēkā esošo samaksas sistēmu par ārstniecību slimnīcās, jo 2013. gadā tos pakāpeniski jāaizstāj ar DRG modeli.

Nozares sociālie partneri konceptuāli atbalstīja finansējuma aprēķināšanas metodikas maiņu par labu DRG modelim, vienlaikus norādot, ka tam būtu jāiet kopsolī ar kopējo nozares finansējuma palielināšanu.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti plānotie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kuri pagājušajā nedēļā bija izsūtīti saskaņošanai ministrijām, sociālajiem partneriem un Latvijas Pašvaldību savienībai. Gan arodbiedrību, gan nozares darba devēju pārstāvji atzina, ka plānotās izmaiņas noteikumos viņos rada bažas, vai iedzīvotājiem nepasliktināsies veselības aprūpes pieejamība. Tomēr puses bija vienisprātis, ka, par atsevišķiem grozījumu punktiem būs jāturpina diskusija un jāmeklē kompromisi, lai grozījumu projekts līdz apstiprināšanai valdībā vēl tiktu pilnveidots.

*
VANA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālrunis: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu