Skip to main content

Ārlietu ministrs aicina ES prezidējošo valsti atbalstīt Latvijas intereses

13. jūnijā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis nosūtīja vēstuli savam kolēģim, Polijas ārlietu ministram Radekam Sikorskim (Radek Sikorsky), lai paustu atbalstu Polijas prezidentūrai un vērstu uzmanību uz Latvijai svarīgākajiem jautājumiem gaidāmajās sarunās par Eiropas Savienības budžetu 2014. – 2020. gadam – Kohēzijas politiku un Kopējo lauksaimniecības politiku.

Savā vēstulē Ģ. V. Kristovskis uzsver faktu, ka Eiropas Komisijas priekšlikumi divos Latvijai svarīgākajos jautājumos diemžēl nesniedz gaidītās atbildes. „Mums ir nopietnas bažas par priekšlikumu samazināt ES finansējumu t.s. konverģences jeb ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanas mērķim Eiropas Savienībā,” savam Polijas kolēģim raksta ministrs. „ES dalībvalstu solidaritātei ar ES mazāk attīstītām valstīm un reģioniem ir jābūt redzamai tieši ar atbilstošu Kohēzijas politikas finansējumu šajās valstīs un reģionos.”

„Mēs neredzam pamatu un iebilstam pret Eiropas Komisijas ierosinājumu noteikt visiem ES reģioniem vienādus ierobežojumus Kohēzijas finansējuma saņemšanai, t.i. – 2,5% no nacionālā kopienākuma,” turpinājumā norāda Ģ. V. Kristovskis. Kaut arī Eiropas Komisija ir centusies reformēt tiešā atbalsta sistēmu lauksaimniecības sektorā, tiešo maksājumu izlīdzinājums joprojām ir ļoti minimāls un neļauj nodrošināt godīgus un taisnīgus konkurences apstākļus Latvijas lauksaimniekiem ES lauksaimniecības tirgū, atgādina Latvijas ārlietu ministrs.

Vienlaikus savā vēstulē Ģ. V. Kristovskis pauž cerību, ka Latvijai tik būtiskajos jautājumos Polijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā risināsies auglīgas diskusijas.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu