Skip to main content

Ārlietu ministrs: ANO Cilvēktiesību padomei jāturpina stingri reaģēt uz Krievijas pastrādātajiem cilvēktiesību pārkāpumiem

2023. gada 28. februārī Ženēvā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzrunāja ANO Cilvēktiesību padomi. Ministrs atzīmēja, ka jau vairāk nekā gadu esam liecinieki Krievijas īstenotajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā.

“Pagājušajā gadā starptautiskā sabiedrība stingri reaģēja, apturot Krievijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē. Agresoram nav vietas Apvienoto Nāciju Organizācijā, kas iestājas par demokrātisko pamatvērtību un cilvēktiesību aizsardzību,” norādīja ārlietu ministrs. E. Rinkēvičs atzinīgi novērtēja ANO Cilvēktiesību padomes darbu un tās izveidoto Izmeklēšanas komisiju Krievijas pastrādāto cilvēktiesību pārkāpumu Ukrainā dokumentēšanai un izmeklēšanai. “Krievijas noziegumi nevar palikt nesodīti,” uzsvēra ārlietu ministrs.

Ministrs pauda stingru atbalstu ANO Cilvēktiesību padomes lēmumam izveidot īpašā ziņotāja mandātu par cilvēktiesību situāciju Krievijā. Svarīgi nodrošināt īpašā ziņotāja pilnvērtīgu darbu, lai efektīvi uzraudzītu cilvēktiesību pārkāpumus un represijas pret pilsonisko sabiedrību Krievijā. Ārlietu ministrs arī aicināja turpināt uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā.

“Mēs nosodām represijas pret miermīlīgiem protestētājiem, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Latvija turpinās atbalstīt pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgo mediju darbu,” norādīja E. Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs uzsvēra, ka dažādu konfliktu laikā sievietes un meitenes bieži tiek pakļautas ar dzimumu saistītai vardarbībai. Latvija atbalsta sievietes un meitenes, kuras cietušas no Krievijas zvērības Ukrainā:

“Mēs sniedzam psiholoģisku atbalstu vardarbības upuriem. To apliecina rehabilitācijas centra Ukrainā izveide kara noziegumos cietušajiem. Dzimumu līdztiesībai jābūt vienai no mūsu prioritātēm drošas un taisnīgas sabiedrības labā.”

Šogad aprit ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 75. gadskārta. Ārlietu ministrs uzsvēra, ka cilvēktiesības ir brīvības, taisnīguma un miera pamats. Starptautiskajai sabiedrībai jābūt vienotai, aizsargājot deklarācijā iestrādātos cilvēktiesību principus.


Informāciju sagatavoja, foto:
Ārlietu ministrija

Dalies ar ziņu