Skip to main content

Ārlietu ministrs: Baltijas valstis divdesmit gados ir pratušas atrast jaunu kvalitāti sadarbībai

20. augustā Tallinā Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis uzstājās ar runu Igaunijas Ārlietu ministrijas un Igaunijas ārpolitikas institūta organizētajā apaļā galda diskusijā "1991. gada 20. augusts – pēc divdesmit gadiem". Paneļdiskusijas sadaļā "No 1990. līdz 2030. Ko esam iemācījušies aizvadītajos 20 gados, lai spētu stāties pretī nākamo divdesmit gadu izaicinājumiem?" ministrs uzsvēra, cik svarīga šajos divdesmit gados ir bijusi visu trīs Baltijas valstu sadarbība.

„Šie divdesmit gadi mums ir devuši pārliecību, ka svarīgākajos brīžos trīs Baltijas valstis vienmēr ir pratušas auglīgi sadarboties. Šajos gados mēs neatgriezeniski esam apzinājušies savu piederību Eiropai un esam spējuši pragmatiski darboties gan Baltijas valstu, gan Baltijas jūras reģiona ietvaros,” savā runā uzsvēra Ģ. V. Kristovskis. „Lūkojoties nākotnē, mēs redzam, ka arī svarīgākie izaicinājumi Baltijas valstīm ir vieni un tie paši – attīstība, konkurētspēja, dzīves kvalitāte. Uz to mēs tiecamies un pie tā strādājam, saglabājot uzticību Ziemeļeiropas vērtībām."

Paneļdiskusijā ārlietu ministrs arī norādīja, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir spējušas izveidot jaunas sadarbības formas un piešķirt jaunu kvalitāti savstarpējām attiecībām. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai pastiprinātu Baltijas starptautisko atpazīstamību un stiprinātu tās integritāti globālajos procesos.

„Tieši tādēļ es uzskatu, ka ir svarīgi padziļināt kopīgo darbu Baltijas jūras reģiona un NB8 formātu ietvaros. Mums jāfokusējas uz sadarbību ekonomiskajā jomā, enerģētikā, vides ilgtspējas saglabāšanā un inovāciju jomā. Tad mēs kļūsim pa labu piemēru pasaules mērogā,” atgādināja Ģ. V. Kristovskis.

Diskusija notika Igaunijas neatkarības atjaunošanas 20. gadadienas svinību ietvaros un tajā piedalījās arī citi Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un Baltijas jūras reģiona politiķi.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu