Skip to main content

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovsks piedalīsies Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēs

23. maijā Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies kārtējās Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs.

Ārlietu padomē ministri apspriedīs aktuālos notikumus Lībijā, jo īpaši humāno situāciju, kā arī politisko procesu un finanšu mehānismu Bengazi atbalstam, tiks pārrunāti arī priekšlikumi turpmākai ES rīcībai Lībijā.

Ministri diskutēs arī par eventuālu ES rīcību saistībā ar Dienvidsudānas neatkarības pasludināšanu 9. jūlijā un tās oficiālu atzīšanu.

Ārlietu padomes laikā plānota ministru diskusija par aktuālo situāciju Dienvidkaukāzā un ES politikas instrumentu Dienvidkaukāza valstīs efektivitāti. Diskusiju pamatā būs stabilitāte reģionā un notikumu attīstība Kalnu Karabahā.

Ministriem notiks viedokļu apmaiņa par aktuālo situāciju Tuvo Austrumu miera procesā, kā arī Sīrijā.

Vispārējo lietu padomē ārlietu ministrs vērsīs uzmanību uz Latvijai prioritāriem jautājumiem 23. un 24. jūnija Eiropadomes dienas kārtībā – ES ekonomikas politikas jautājumiem, migrāciju un Horvātijas progresu sarunās par iestāšanos ES.

Vispārējo lietu padomes laikā tiek plānots diskutēt arī par vienu no Ungārijas prezidentūras prioritātēm – ES ietvaru nacionālajām stratēģijām romu integrācijai.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Vispārējo lietu padomi vada Polijas prezidentūra, bet Ārlietu padomi vada Augstā pārstāve Ketrīna Eštone.
 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu