Skip to main content

Ārlietu ministrs NATO samitā pauž atbalstu NATO partnervalstīm

19. novembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis NATO samita ietvaros Lisabonā, Portugālē, piedalījās NATO ārlietu ministru darba vakariņās, kurās tika pārrunāti NATO partnerattiecību jautājumi. Vakariņās piedalījās arī Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos Ketrina Eštone.

Uzrunā Ģ. V. Kristovskis uzsvēra, ka krīzes situācijas nav risināmas vienīgi militāriem līdzekļiem, tādēļ civilo un militāro līdzekļu apvienots pielietojums ir efektīvākais veids, kā panākt krīžu noregulējumu.

NATO dalībvalstis ir uzkrājušas vērtīgu pieredzi ISAF operācijās Afganistānā, sadarbojoties ar partneriem gan no Eiropas, gan citiem pasaules reģioniem. Šāda sadarbība ir ievērojami uzlabojusi iespējas sasniegt uzstādītos mērķus. Šajā sakarā ministrs norādīja uz nepieciešamību padziļināt sadarbību ar demokrātiskajām NATO partnervalstīm.

NATO īstenoto militāro operāciju ietvaros ir svarīgi dot iespēju tām valstīm, kuru vērtību izpratne saskan ar NATO vērtību sistēmu, piedalīties diskusijās par operāciju norisi un plānošanu.

Ministrs arī uzsvēra, ka līdzšinējā NATO paplašināšanās ir stiprinājusi Eiroatlantiskās telpas drošību, tādēļ NATO ir jāturpina atbalstīt to valstu eiroatlantiskie centieni, kuras ir izdarījušas politisko izvēli pievienoties NATO un strādā pie nepieciešamajām reformām un citu integrācijas priekšnosacījumu izpildes, kā to dara, piemēram, Gruzija.
Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācija
s nodaļa

Dalies ar ziņu