Skip to main content

Ārlietu ministrs piedalīsies Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēs

21. martā Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis dosies uz Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēm Briselē.

Vispārējo lietu padomē notiks diskusija par gatavošanos 24. un 25. marta Eiropadomei. Eiropadomē plānots diskutēt par ekonomisko situāciju ES un vienoties par visaptverošu pasākumu kopumu finanšu stabilitātes saglabāšanai un izaugsmes veicināšanai. Valstu un valdību vadītāji apspriedīs situāciju Japānā. Tāpat notiks diskusijas par situācijas attīstību ES dienvidu kaimiņu reģiona valstīs, kā arī turpmāko partnerattiecību veidošanu ar šīm valstīm. Īpašu uzmanību veltīs situācijai Lībijā, ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju par lidojumu aizliegumu zonas noteikšanu virs Lībijas.

Ārlietu padomē ministri plašāk diskutēs par aktuālo situāciju Japānā, tai skaitā par palīdzības sniegšanas koordināciju.

Ārlietu padomes laikā plānots lemt par Baltkrievijas amatpersonu saraksta, uz kurām attiektos ES ieceļošanas ierobežojumi un līdzekļu iesaldēšana, atjaunošanu un papildināšanu. Diskusijas notiks atbilstoši 31. janvārī pieņemtajam Ārlietu padomes lēmumam regulāri pārskatīt stāvokli Baltkrievijā. Uz šī pamata ES dalībvalstu pārstāvniecību Minskā vadītāji ir iesnieguši ziņojumu par situācijas attīstību Baltkrievijā un rekomendācijas ES turpmākajiem soļiem.

Ārlietu padomē ministri diskutēs par turpmākiem ES politikas instrumentiem Bosnijā un Hercegovinā, īpaši ņemot vērā valstī esošo politisko situāciju, kur 5 mēnešus pēc vispārējām vēlēšanām vēl joprojām nav izveidota centrālā valdība, līdz ar to apstādinot reformu procesu valstī.

Ministriem plānots turpināt diskusijas par cilvēktiesību situāciju Irānā un iespējām pastiprināt un veidot efektīvāku ES rīcību attiecībā uz cilvēktiesību veicināšanu Irānā saskaņā ar ES vispārējo cilvēktiesību politiku.

Tāpat Ārlietu padomē arī notiks ministru diskusijas par sagatavotajām stratēģijām Dienvidsahāras un Āfrikas raga reģionam.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Lisabonas līgums nosaka, ka Vispārējo lietu padomi vada prezidentūras atbilstošais ministrs, bet Ārlietu padomi vada ES Augstā pārstāve Ketrīna Eštone (Catherine Ashton).
 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu