Skip to main content

Ārlietu ministrs uzsver nepieciešamību raudzīties stratēģiski uz ES attiecībām ar Baltkrieviju un Ukrainu

10. oktobrī Luksemburgā ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē.

Ārlietu ministri apsprieda Austrumu Partnerības samita rezultātus un bija vienisprātis, ka ES sadarbība ar tās Austrumu Partnerības valstīm ir jāturpina un jāizstrādā ceļa karte attiecību padziļināšanai. Ministri pievērsa īpašu uzmanību situācijai Baltkrievijā un Ukrainā.

Atbilstoši Ārlietu padomes 2011. gada 31. janvāra lēmumam, kas paredz regulāri pārskatīt situācijas attīstību Baltkrievijā, ārlietu ministri izvērtēja turpmāko ES politiku. Ministri vienojās, ka ES jāturpina atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Tika nolemts pagarināt jau esošos ierobežojos pasākumus pret Baltkrievijas režīmu, kā arī iekļaut papildus personas sarakstā, kas paredz ieceļošanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Latvijas ārlietu ministrs diskusijas ietvaros atbalstīja prasību atbrīvot un pilnīgi reabilitēt visus politieslodzītos. Vienlaikus Ģ. V. Kristovskis aicināja kolēģus strādāt pie plašākas vīzijas attiecību veidošanā ar Baltkrieviju.

Apspriežot ES – Ukrainas attiecības, ministriem bija kopīga izpratne, ka Ukraina ir svarīgs ES partneris un ka jāturpina sarunas par Asociācijas līgumu, ar mērķi pabeigt tās līdz šī gada beigām. ES interesēs ir demokrātiska Ukraina, un kura balstās uz likuma varas un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Tika uzsvērts, ka minētais ir viens no ES un Ukrainas attiecību tālākas padziļināšanas stūrakmeņiem.

Tāpat Ārlietu padomē ministri diskutēja par aktuālo situāciju Tuvo Austrumu miera procesā pēc šī gada 23. septembra Tuvo Austrumu Kvarteta (ANO, ES, ASV un Krievija) pieņemtā paziņojuma, aicinot Izraēlu un palestīniešus atjaunot miera sarunas mēneša laikā, lai panāktu vienošanos ne vēlāk par 2012. gada beigām. Latvijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka jāvirzās uz risinājumu, kas paredz divu valstu mierīgu līdzāspastāvēšanu un tas panākams vienīgi tiešās sarunās.

Ārlietu padomē notika arī diskusija par aktuālo situāciju ES Dienvidu kaimiņu reģionā, īpašu uzmanību pievēršot situācijas attīstībai Ēģiptē, Lībijā, Sīrijā un Jemenā.

Gatavoties ES – Ķīnas samitam, kas notiks šī gada 25. oktobrī Tjaņdziņā, ministri apsprieda ES un Ķīnas attiecības, kur pašreiz viens no prioritāriem jautājumiem ir ekonomiskā sadarbība, it īpaši lielākas pieejamības Ķīnas tirgum sekmēšana.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu