Skip to main content

Ārlietu ministrs uzsver nepieciešamību steidzami reformēt ANO Drošības padomi

2022. gada 1. aprīlī Tallinā, Igaunijā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās starptautiskā konferencē “Mazās valstis ANO Drošības padomē – strādājot miera labā, lai pārvarētu kara postu”. Konferences mērķis bija aplūkot mazo valstu lomu un iespējas ANO Drošības padomē, tajā skaitā Krievijas agresijas pret Ukrainu kontekstā.

Uzstājoties konferences panelī par mazo valstu ietekmi lielvaru sacensības laikmetā, E. Rinkēvičs uzsvēra daudzpusējās diplomātijas nozīmi mazo valstu ārpolitisko centienu īstenošanā. Ministrs norādīja, ka mazas valstis spēj ietekmēt ANO Drošības padomes darbu, nodrošinot to tematisko prioritāšu un reģioniem aktuālu drošības apdraudējumu izskatīšanu. Tās var būt prasmīgi sarunvedēji un piedāvāt kompromisus sarežģītu jautājumu izskatīšanā.

E. Rinkēvičs vērsa uzmanību uz nepieciešamību steidzami reformēt ANO Drošības padomi, kurā Krievija kā pastāvīgā tās locekle destruktīvi bloķē lēmumus un virza rezolūcijas pašas īstenotās karadarbības kontekstā.

Lai aizstāvētu tiesiskumā balstītu starptautisko kārtību, demokrātiskās vērtības un piedalītos globālā miera un drošības jautājumu risināšanā, Latvija pirmo reizi kandidēs ANO Drošības padomes 2025. gada vēlēšanās.

Informācijai
ANO Drošības padome ir augstākā ANO struktūra, kuras lēmumi ir saistoši visām ANO dalībvalstīm. Tās galvenais mērķis ir rūpēties par starptautisko mieru un drošību. Padomes sastāvā ir piecas pastāvīgās dalībvalstis – Apvienotā Karaliste, ASV, Francija, Krievija, Ķīna –, kā arī 10 uz divu gadu termiņu ievēlētas dalībvalstis. Igaunija bija ANO Drošības padomes dalībvalsts 2020.-2021. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas
Komunikācijas grupa
Tālr.: +371 67016 272
E-pasts: [email protected]
Foto: MFA Estonia

Dalies ar ziņu