Skip to main content

Ašeradens ar Latvijas Lielo pilsētu un Rīgas plānošanas reģiona būvvaldēm vienojas par sadarbību būvniecības regulējuma uzlabošanā

Uzsākot darba tikšanos ciklu ar būvvaldēm, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Ekonomikas ministrijas speciālisti 25. un 26.augustā tikās ar Latvijas Lielo pilsētu un Rīgas plānošanas reģiona būvvalžu pārstāvjiem, lai pārrunātu nepieciešamos pilnveidojumus būvniecības normatīvajā regulējumā.

Tiekoties ministrs norādīja uz galvenajiem izaicinājumiem būvniecībā – neefektīvu būvprojektu izstrādes un saskaņošanas procesu būvvaldēs un augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē. Tāpat pārrunāti jautājumi par būvniecībā iesaistīto pušu atbildību un apdrošināšanu.

Sarunās ar būvvaldēm ministrs Ašeradens uzsvēra: “Ekonomikas ministrijas mērķis ir izveidot tādu būvniecības jomas regulējumu, kas ir nozares attīstību un kvalitatīvu darbību veicinošs nevis kavējošs. Savukārt Būvniecības informācijas sistēma (BIS) kā digitāls instruments jāpilnveido par efektīvu un atbalstošu IT sistēmu visiem būvniecības procesa dalībniekiem, samazinot administratīvo slogu un izmaksas BIS klientiem. Plānojam veidot konsultatīvo padomi, kuras galvenais uzdevums būs pilnveidot BIS darbību, padarot to par klientiem draudzīgu un viegli lietojamu.”

"Lielo pilsētu asociācija atzinīgi novērtē un atbalsta ekonomikas ministra iecerētos pasākumus būvniecības jomas tiesiskā regulējuma sakārtošanai un esam priecīgi, ka šajā procesā ministrs ir uzsācis aktīvas konsultācijas ar lielo pilsētu būvvaldēm. Sakārtotāka un pārskatāmāka sistēma un noteikumi, palīdzēs būvvalžu ikdienas darbā, kā arī vienkāršos daudzus procesus iedzīvotāju komunikācijā ar būvvaldēm," norāda Viktors Valainis, Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

Kā iepriekš ziņots, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un Ekonomikas ministrijas speciālisti uzsāk intensīvu konsultāciju ciklu ar būvvaldēm, lai pārrunātu nepieciešamos pilnveidojumus Būvniecības likumā, saistītajos Ministru kabineta noteikumos un standartos, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā.

25. augustā ministrs tikās ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, bet piektdien, 26.augustā – ar Rīgas plānošanas reģiona būvvalžu pārstāvjiem.

Būvniecība ir viens no svarīgākajiem tautsaimniecības attīstības virzītājspēkiem. Efektīva būvniecības vide ir būtiska Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un investīciju piesaistei.

Papildus informācija:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu