Skip to main content
Ašeradens: EK atkārtoti apstiprina

Foto: pixabay

Ašeradens: EK atkārtoti apstiprina, ka atbalsts AER ražotājiem Latvijā ir likumīgs

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šī gada 13.martā tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Innu Šteinbuku, lai pārrunātu publiskajā telpā izskanējušos LTRK pasūtītajā juridiskajā pētījumā “Ziņojums par aktuālajiem OIK jautājumiem” paustos apgalvojumus un vērtējumu Latvijas valsts īstenotajam atbalstam elektroenerģijas ražotājiem elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu veidā.

 

“Eiropas Komisija 2017. gada pavasarī, pēc vairāk kā trīs gadus ilga (skaņošana uzsākta 2013. gada nogalē) izvērtēšanas procesa, ir atzinusi, ka

 

Latvijas sniegtais atbalsts atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem ir bijis likumīgs un atbilstošs Eiropas Savienības iekšējā tirgus prasībām.

 

Tādēļ nav izprotams LTRK publiski paustais apgalvojums, kas apšauba šo EK lēmuma un Latvijas valsts īstenoto atbalsta pasākumu leģitimitāti,” tikšanās laikā pauda ekonomikas ministrs A.Ašeradens.

 

Savukārt EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja I.Šteinbuka klātesošajiem norādīja, ka “EK pieņemtais un publicētais lēmums viennozīmīgi apliecina, ka tā saskaņo Latvijas izveidoto elektroenerģijas ražotāju atbalsta mehānismu un uzskata, ka valsts atbalsts par laika periodu 01.01.2007 – 10.09.2012 ir atļauts saskaņā ar Līguma par ES darbību 107. un 108.pantu.” Tāpat pārstāvniecības vadītāja apņēmās nodrošināt EK lēmuma tulkojumu latviešu valodā, lai nepieļautu nepamatotas teksta interpretācijas.

 

Tikšanās laikā LTRK valdes priekšsēdētājs J.Endziņš iepazīstināja klātesošos ar LTRK juridisko konsultantu, zvērinātu advokātu Jāni Junkeru, kurš ir LTRK pasūtītās juridiskās analīzes “Ziņojums par OIK aktuālajiem jautājumiem” autors. Juridiskās analīzes autors savā darbā izvirza tēzi par to, ka “Latvijas Republika, uzsākot [valsts atbalsta] pasākumu īstenošanu 2007. gadā ir piešķīrušas atbalsta pasākumam likumīgo spēku pirms Eiropas Komisijas gala lēmuma pieņemšanas (gala lēmums pieņemts 2017. gada 24 .aprīlī) [..]”. “Tiesiskās sekas, kas izriet no šādas nelikumības ir tā atgūšana nolūkā atjaunot iepriekšējo situāciju. Turklāt arī tas, ka Eiropas Komisija ir atzinusi atbalstu par saderīgu ar iekšējo tirgu, saglabā valsts pienākumu, atbilstoši valsts tiesībām uzdot atgūt šo atbalstu [..].”

 

LTRK vadītājs J.Endziņš tikšanās laikā uzsvēra: “Galvenais LTRK mērķis enerģētikas jomā ir panākt, ka elektroenerģijas izmaksas Latvijā ir konkurētspējīgas. Šajā ziņā viens no virzieniem ir samazināt kopējo OIK apjomu. Lai apzinātu iespējamos ceļus, LTRK pasūtīja ārpakalpojumā juridisko izpēti OIK regulējumam. Sagatavotais atzinums šobrīd ir publiski pieejams. Minētajā atzinumā, cita starpā, ir analizēts arī jautājums par OIK kā valsts atbalstu un no tā izrietošās tiesiskās sekas. Lai LTRK izlemtu par savu pozīciju šajā aspektā, šos jautājumus turpinām analizēt, un te lieti noder arī šodienas nepastarpinātā saruna ar Eiropas Komisijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem.”

 

Informācijai:
Saskaņā ar Eiropas Savienības 2009.gadā izvirzītajiem klimata un enerģētikas mērķiem līdz 2020. gadam Latvijai ir noteikts juridiski saistošs mērķis nodrošināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas galapatēriņā – 40% apmērā. Attiecīgi, lai sekmētu izvirzītā mērķa sasniegšanu un veicinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. 2017. gada 24. aprīlī EK ir pieņēmusi lēmumu valsts atbalsta lietā “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem”, secinot, ka Latvijā esošais atbalsta mehānisms elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu veidā atbilst Eiropas Savienības iekšējā tirgus prasībām.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
E-pasts: [email protected]
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu