Skip to main content

Ašeradens ES Konkurētspējas ministru neformālajā sanāksmē diskutēs par darbaspēka gatavību nākotnes prasībām

Šī gada 18.jūlijā Bratislavā, Slovākijā notiks Eiropas Savienības konkurētspējas ministru neformālā sanāksme iekšējā tirgus un rūpniecības jautājumos. Latvijas viedokli sanāksmē pārstāvēs Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Ministri piedalīsies plenārsesijā "Digitālais kompass" (Digital Compass), kuras ietvaros paredzētas diskusijas par tirgus iespējām, prasmēm vai to trūkumu un investīcijām Eiropas tehnoloģiju nozarē.

Sanāksmes turpinājumā plānotas divas paralēlās darba sesijas, kuru laikā dalībvalstu delegāciju vadītāji apmainīsies viedokļiem par viedo investīciju mobilizēšanu ES rūpniecības pārveidei un ES darbaspēka gatavību nākotnes prasībām.

Progresīvā tehnoloģiju attīstība pašlaik virza, tā dēvēto, "ceturto industriālo revolūciju" ("fourth industrial revolution"), kurai ir būtiska ietekme uz sociāliem, ekonomiskiem un vides aspektiem. Eiropas ekonomikas izaugsme ir atkarīga no esošās rūpniecības un uzņēmējdarbības transformācijas. Tāpēc ir būtiski atbalstīt tradicionālo rūpniecības nozaru pārveidošanu, lai Eiropa spētu saglabāt savu vadošo pozīciju pasaules tirgos.

Latvija uzskata, ka jauni uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, sadarbības jeb dalīšanās ekonomika (collaborative economy), ir viens no uzņēmējdarbības nākotnes attīstības scenārijiem, kurā būtisku lomu ieņems gan tirgus nosacījumi, gan pašu uzņēmēju konkurētspēja, gan arī valstu normatīvais regulējums dažādu inovatīvu ekonomikas modeļu attīstības veicināšanai.

Uzskatām, ka dažāda veida sadarbības platformas (gan kopīgi veidota infrastruktūra, gan kopīgi īstenotas aktivitātes) kalpo par labu pamatu nozaru attīstībai.

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens norāda: “Jāsaprot, ka dalīšanās ekonomika ir augoša ekonomiskās aktivitātes tendence visā pasaulē un arī Latvija nav izņēmums. Latvijā šobrīd veidojas jauna – kopbraukšanas pakalpojuma – nozare, kas pēc būtības ir inovatīvs uzņēmējdarbības veids. Lai dažādi dalīšanās pakalpojumi efektīvi un legāli iekļautos Latvijas ekonomikā, jāaktualizē dialogs par tās konsekventu integrāciju esošajā tautsaimniecības modelī.”

Tāpat Latvija uzskata, ka finanšu pieejamība, īpaši MVU un jaunajiem uzņēmumiem, ir lielākais izaicinājums visā Eiropā, neatkarīgi vai uzņēmums pārstāv klasisko tautsaimniecības nozari, vai arī darbojas jaunos tautsaimniecības sektoros. Līdz ar to uzskatām, ka dalībvalstīm būtu primāri jāpielāgo vai jāievieš finanšu instrumenti, kas nepieciešami to specifiskām tirgus vajadzībām.

Uzskatām, ka izglītības sistēmai ir jābūt spējīgai nodrošināt darbiniekus ar atbilstošām prasmēm, it īpaši, ņemot vērā nepieciešamību pēc digitālajām un papildu prasmēm. Vienlaikus Latvija atzinīgi vērtē digitālo inovāciju centru iesaisti IKT prasmju izplatīšanā, sadarbojoties ar izglītības un apmācību sniedzējiem, lai nodrošinātu uzņēmējus ar atbilstošas kompetences darbaspēku.

Papildus informācija:
Elita Rubesa – Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu