Skip to main content
Ašeradens: mans mērķis ir likvidēt OIK

Foto: Alamy

Ašeradens: mans mērķis ir likvidēt OIK

Ministru kabineta 17. aprīļa sēdē pieņemts lēmums par darba grupas izveidi elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai. Darba grupu vadīs Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens; darba grupā iekļauti pārstāvji gan no enerģētikas nozares organizācijām, gan lielākajām uzņēmēju organizācijām, gan augstskolām un valsts institūcijām. Plānots, ka darba grupas pirmā sēde notiks nākamās nedēļas laikā.

 

“OIK tādā izpildījumā, kā tas ir šodien, ir fundamentāla, nacionāla un makroekonomiska kļūda, kas ir jālabo. Esošie mehānismi OIK ietekmes mazināšanai, kas ir manā kā ekonomikas ministra rīcībā, tūlīt būs izsmelti, un

 

valdībai ir jālemj par OIK kā “gāzi grīdā” ekonomikas paliekas izskaušanu – OIK kā iedzīvotāju un uzņēmēju maksājums ir jālikvidē,

 

bez jebkādas tolerances pret negodīgiem ražotājiem, tā vietā izveidojot tādu atjaunojamās enerģijas ražošanas mehānismu, kas atbilst sabiedrības interesēm gan šodien, gan nākotnē. Ir nepieciešama stingra politiskā griba mainīt šo sistēmu, tādēļ esmu gandarīts par Ministru kabineta atbalstu manai iniciatīvai izveidot augsta līmeņa ekspertu grupu OIK atcelšanai,” uzsver ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.


 

Darba grupai līdz šā gada 1. augustam uzdots sagatavot:

1) obligātās iepirkumu komponentes (turpmāk – OIK) un subsidētās elektroenerģijas sistēmas ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu;

2) priekšlikumus OIK kā maksājuma mehānisma atcelšanai;

3) priekšlikumus esošo atbalsta saņēmēju darbībai pēc OIK maksājumu atcelšanas.


Savukārt Ekonomikas ministrijai līdz šā gada 1. septembrim uzdots iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem par elektroenerģijas OIK maksājumu sistēmas atcelšanu, ņemot vērā darba grupas priekšlikumus.
 

Darba grupas vadītāja vietnieks būs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, darba grupā iekļauti 24 dalībnieki – atbildīgo ministriju un valsts institūciju vadītāji un eksperti, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Ārvalstu investoru padomes un citu valdības sociālo partneru vadītāji, kā arī atjaunojamo energoresursu nozares asociāciju pārstāvji.
 

Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, dalībai darba grupā varēs pieaicināt arī citus speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju. Darba grupas sekretariāta funkcijas nodrošinās Ekonomikas ministrija.

Detalizēti ar Ministru kabineta rīkojumu "Par darba grupu elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.


Papildu informācija:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu