Skip to main content

Ašeradens: nodokļu politikas mērķi – ekonomika ar augstu pievienoto vērtību, ilgtspēja un reģionu attīstība

“Nodokļu politikai ir jāstiprina Latvijas konkurētspēja, stimulējot resursu izmantošanas efektivitātes un produktivitātes palielināšanu. Nodokļu sistēmai jāveicina uzņēmējdarbības orientācija uz augstāku pievienoto vērtību un reģionu attīstība,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Nodokļu sistēmai, kā nozīmīgam ekonomiskās politikas instrumentam ir jāpieskaņojas tautsaimniecības attīstības mērķiem un prioritātēm, radot motivējošu sistēmu uzņēmējdarbības attīstībai,” turpina ministrs.

Ekonomikas ministrija turpmākajā nodokļu politikā definējusi trīs mērķus:

Pirmkārt, ekonomikā jāīsteno transformācija uz augstāku pievienoto vērtību – jāveicina investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā, jārada atbalsta instrumenti start-up uzņēmumiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī jāveicina darbaspēka nodokļu konkurētspēja pievienotās vērtības segmentos.

Otrkārt, jāveido ilgtspējīga nodokļu sistēma, radod ilgtspējīgus risinājumus veselības aprūpes sistēmas finansēšanai, strādājošo sociālajam nodrošinājumam un sociālā budžeta ilgtspējai, godīgas konkurences veicināšanai, ēnu ekonomikas ierobežošanai, nodokļu sistēmas vienkāršošanai un nodokļu nomaksas ērtuma nodrošināšanai.

Treškārt, jāsekmē Latvijas reģionu attīstība, sniedzot valsts atbalstu mazajiem (dzīvesstila) uzņēmējiem un motivējot pašvaldības sekmēt uzņēmējdarbības aktivitāti reģionos.

Lai veicinātu valsts nodokļu sistēmas konkurētspēju un radītu priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai, Ekonomikas ministrija kā vienu no ilgtermiņa risinājumiem saredz 0% re-investētās peļņas likmi, kas ļaus uzņēmumiem veidot kapitāla uzkrājumus un ieguldīt tos uzņēmumu tālākā attīstībā.

Lai saglabātu un nākotnē palielinātu publiski pieejamo pakalpojumu apjomu un kvalitāti, kā arī nodrošinātu tautsaimniecības ilgtermiņa stabilitāti, būtiski ir izstrādāt un īstenot stabilu un prognozējamu nodokļu politiku. Nodokļu slogam ir jābūt tādam, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu valsts pakalpojumu uzņēmumiem un sabiedrībai, kā arī – būtiski! – jānodrošina sociālā drošība visiem valsts iedzīvotājiem!

Informāciju sagatavoja:
Agita Baltbārde
Ekonomikas ministra padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr: 29 133 073
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu