Skip to main content

Ašeradens piedalīsies ES Enerģētikas ministru padomes sanāksmē

Pirmdien, 6.jūnijā Luksemburgā notiks Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes sanāksme. Latvijas viedokli sanāksmē pārstāvēs Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Pirms Enerģētikas ministru padomes sēdes notiks Baltijas valstu un Ziemeļvalstu delegācijas vadītāju tikšanās, lai pārrunātu Enerģētikas padomes jautājumus.

Enerģētikas ministru padomes sanāksme lielākoties tiks veltīta enerģētiskās drošības jautājumiem: dabasgāzes apgādes drošuma stiprināšanai un caurredzamības nodrošināšanai starpvaldību līgumos enerģētikas jomā.

Ministri plāno pārrunāt priekšlikumu Regulai par gāzes piegādes drošuma aizsardzības pasākumiem, kas ir pirmais solis Enerģētikas Savienības īstenošanā. Ņemot vērā ES atkarību no ārējiem piegādātājiem un nepieciešamību attīstīt funkcionējošus reģionālus tirgus, enerģētiskā drošuma stiprināšana ir viens no Enerģētikas Savienības centrāliem elementiem. Latvija atbalsta būtiskākos Regulas priekšlikuma elementus – uzsvērt reģionālās sadarbības nozīmi, veidot reģionālus riska novērtējumus un no tiem izrietošus preventīvos un ārkārtas rīcības plānus, kā arī stiprināt gāzes piegādes standartus. Latvija uzskata, ka, lai īstenotu Enerģētikas Savienības mērķus, būtiska uzmanība pievēršama dabasgāzes drošuma stiprināšanai, reģionālajai sadarbībai, solidaritātei un caurskatāmībai.

Sanāksmes laikā plānots vienoties par ES dalībvalstu kopīgu redzējumu par informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību līgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģētikas jomā. Cita starpā, mehānisms paredz pienākumu Eiropas Komisijai (EK) veikt dabasgāzes piegādes vai infrastruktūras attīstības starpvaldību līguma atbilstības ES likumdošanai izvērtējumu, pirms šāds līgums ir noslēgts ar trešo valsti. Ministru vienošanās ļaus uzsākt diskusijas par šo jautājumu ar Eiropas Parlamentu.

Sanāksmes noslēgumā enerģētikas ministri plāno pārrunāt nākotnes elektroenerģijas tirgus pārveidošanas un reģionālās sadarbības jautājumus. Latvija uzskata, ka viens no galvenajiem nākotnes tirgus modeļa elementiem ir cenas patērētājiem un tirgus elastība. Latvija atbalsta EK iniciatīvu stiprināt patērētāju interešu aizsardzību un pievērsties mazumtirdzniecības tirgus jautājumiem.

Savukārt darba pusdienu laikā klimata pārmaiņu un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kaņete (Miguel Arias Cañete) sniegs pārskatu par progresu Parīzes klimata konferences jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot enerģētikas sektoram un nacionālajām iniciatīvām, kas tika īstenotas pēc konferences.

Papildus informācija:
Elita Rubesa- Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; [email protected]

Dalies ar ziņu