Skip to main content

Atbalsta priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm

Demogrāfisko lietu padome trešdien, 6. jūnijā, konceptuāli atbalstīja ieceri ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % apmērā daudzbērnu ģimenēm.

Labklājības ministre Ilze Viņķele: „Piemērots mājoklis ir viens no priekšnoteikumiem, lai ģimenei ar bērniem dzīve būtu pilnvērtīga. Kuplākai ģimenei nereti ir grūtāk atrast atbilstošu dzīvesvietu tieši paaugstinātu izmaksu dēļ. Šis solis uz pusi samazinās nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un būs atspaids daudzām ģimenēm, jo tas attieksies arī uz situāciju, kad vienā mājsaimniecībā dzīvo bērni no iepriekšējās laulības, kā arī tiks ņemti vērā bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi ir studējošie.”

Finanšu ministrijas (FM) izstrādātais likumprojekts paredz nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tam piekrītošo zemi ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu. Atlaidi plānots piemērot, ja vecāki kopā ar bērniem dzīvo šajā īpašumā un ir tajā deklarējuši dzīvesvietu. Likumprojekts 4.jūnijā izskatīts Ministru kabineta komitejas sēdē. Plānots, ka ģimenes atlaides varēs saņemt no 2013. gada 1. janvāra.

Sēdes dalībnieki arī vienojās sākt darbu, lai apzinātu iespējas digitalizēt mācību līdzekļus, tādējādi padarot tos pieejamākus. Pašlaik Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina priekšlikumu ieviest valsts galvotu finansējumu jeb kuponu sistēmu, lai uzlabotu nodrošinājumu ar grāmatām un citiem materiāliem. Katra izglītojamā kuponā paredzēs Ministru kabineta noteikumos noteikto finansējumu Ls 7 apmērā vienam skolēnam mācību materiālu iegādei, pamazām to palielinot līdz Ls 14. Tāpat plānots pārskatīt darba burtnīcu apstiprināšanas kritērijus, veicināt elektronisko mācību līdzekļu ieviešanu, kā arī sekmēt drukāto mācību līdzekļu digitalizāciju un publicēšanu internetā.

Savukārt Labklājības ministrija (LM) iepazīstināja ar Rīcības plānā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2012. – 2014. gadam ietvertajiem pasākumiem. Kā viens no būtiskākajiem pasākumiem paredzēta materiālā atbalsta palielināšana ekonomiski aktīvām ģimenēm, piemēram, paaugstinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par apgādībā esošu bērnu. Plānots arī izstrādāt priekšlikumus kompleksai pieejai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai.

Tāpat rīcības plānā noteikti pasākumi pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšanai no bērna pusotra gada vecuma. Jau šogad plānots pirmsskolas iestādēs iedzīvināt principu „nauda seko skolēnam", kā arī noteikt, ka pašvaldībām nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina alternatīvas iespējas bērna pieskatīšanai, piemēram, auklīšu dienesti, pakalpojuma pirkšana no privātajiem bērnudārziem u.c.

Saeimas deputāts, Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks klātesošos informēja par Dzimstības veicināšanas fonda izveides ieceri. Tā paredz, ka fondu finansē gan no valsts budžeta līdzekļiem, gan no uzņēmumu ziedojumiem sabiedriskā labuma statusu ieguvušām organizācijām. Iespējamie fonda projektu virzieni varētu būt izglītojošās programmas par ģimeni kā augstāko vērtību sabiedrībā, "Ģimenei draudzīga uzņēmuma" programmas realizācija, kā arī abortu skaita samazināšana.

Plānots, ka fonda augstākā pārvaldības institūcija būtu padome, kurā darbotos labklājības ministrs, Veselības, Finanšu Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko organizāciju, piemēram, „Māmiņu kluba”, „Nākotnes fonda”, „Asociācijas Ģimene” un Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības – pārstāvji.

Nākamajā Demogrāfisko lietu padomes sēdē izskatāmo jautājumu vidū plānots iekļaut Iekšlietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus par migrācijas politiku, kā arī iespējamos atbalsta pasākumus latviešu diasporai.

Atgādinām, ka Demogrāfisko lietu padomes mērķis ir veicināt vienotas valsts demogrāfiskās politikas izveidi un īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Būtiskākie lēmumi, par ko vienojās padome iepriekšējā sēdē, ir principa „nauda seko bērnam" iedzīvināšana bērnudārzu pieejamības uzlabošanai pašvaldībās, kā arī sociālo iemaksu pensijas kapitālā dubultošana vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam.

Padomes sastāvā ir ekonomikas, labklājības, finanšu, iekšlietu, izglītības un zinātnes, kultūras, tieslietu, veselības un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks, Saeimas Sociālo un darba lietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu un Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas Universitātes Statistikas un demogrāfijas katedras, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta, Stratēģiskās attīstības komisijas, LPS, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un vairākām nevalstiskajām organizācijām: "Asociācija ģimene", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, "Nākotnes fonds" un "Latvijas Bērnu forums".

Audiofails no preses brīfinga pēc Demogrāfisko lietu padomes sēdes ir pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu