Skip to main content

Atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes un pagaidu darbu programmās

Bezdarbnieki, kuri vēlēsies iesaistīties algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā vai reģionālās mobilitātes programmā „Darbs Latvijā”, varēs to veikt ātrāk, negaidot sešu mēnešu termiņu bezdarbnieka statusā.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ko plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 2013.gada 23.maijā. Šīs izmaiņas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Pašlaik cilvēki, kuri vēlas iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, to var darīt tikai tad, ja viņiem vismaz sešus mēnešus ir Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piešķirts bezdarbnieka statuss. Plānots, ka turpmāk viņi varēs strādāt algotos pagaidu sabiedriskos darbus arī tad, ja bezdarbnieka statuss būs īsāks par 6 mēnešiem, ja vien viņi nav iepriekš strādājuši vismaz gadu.

Līdzīgi atvieglojumi noteikti cilvēkiem, kas vēlēsies strādāt citā pašvaldībā reģionālās mobilitātes programmas „Darbs Latvijā” ietvaros. Šajā pasākumā turpmāk plānots iesaistīt cilvēkus, kas bezdarbnieka statusā ir vismaz divus mēnešus vai mazāk, ja darba līgums uzteikts darbinieku skaita samazināšanas vai līdzīga iemesla dēļ un tas būtiski var ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Plānots, ka šos iemeslus izskatīs NVA.

Pašlaik reģionālās mobilitātes pasākumā var iesaistīties tikai tādi cilvēki, kas ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus. LM uzsver, ka tas liedz sniegt savlaicīgāku atbalstu bezdarbniekiem, kas no savas iepriekšējās darbavietas atbrīvoti darbinieku skaita samazināšanas gadījumā.

Ar grozījumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli” – „Tiesību aktu projekti".

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu