Skip to main content

Baltijas Asambleja un Ziemeļu Padome aicina stiprināt parlamentu un valdību sadarbību

Lai stiprinātu Baltijas valstu un Ziemeļvalstu konkurētspēju, parlamentiem un nacionālajām valdībām jāveido ciešāka sadarbība. Tas teikts Ziemeļu Padomes un Baltijas Asamblejas kopīgajā paziņojumā pēc ikgadējā samita, kas otrdien, 7. decembrī, notika Somijas pilsētā Kirkkonummi.

Baltijas Asamblejas un Ziemeļu Padomes pārstāvji samitā izskatīja NB8 reģionālajai sadarbībai veltīto ziņojumu, kurš vērsts uz praktiskiem pasākumiem reģionālo saišu stiprināšanai un reģiona nostiprināšanu Eiropas un pasaules līmenī. Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm tiek rekomendēts īstenot kopīgas aktivitātes tādās jomās kā enerģētika, cilvēkresursi, finanšu sektors, ekonomika, transports un infrastruktūra, kā arī veselības aprūpe un cilvēkdrošība.

7. decembrī Somijā notiekošajā samitā tika apstiprināta stratēģija par Ziemeļu Padomes un Baltija Asamblejas sadarbību nākamajā gadā. Valstu pārstāvji vienojās, ka 2011. gadā sadarbība koncentrēsies uz sekojošiem jautājumiem: kopējas ilgtspējīgas Ziemeļu un Baltijas enerģētikas stratēģijas izstrāde; cilvēkkapitāls, uz zināšanām balstīta un inovatīva ekonomika; kopīgi pasākumi nelegālā preču importa un pārrobežu noziedzības apkarošanā; transporta un infrastruktūras attīstība reģionā; integrēta un stabila Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu tirgu attīstīšana, kā arī uz veselības aprūpe un sociālo politiku.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Preses dienests

Dalies ar ziņu