Skip to main content

Baltijas Attīstības forumā Vaidere ziņo par pieejamo atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Šodien Rīgā norisinās 15.Baltijas Attīstības forums, kura ietvaros Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere (ETP grupa, V) sesijā „Crossing borders to boost innovation” par pārrobežu sadarbību inovāciju veicināšanā pauž viedokli par Inovācijas Savienību kā instrumentu kopumu inovāciju atbalstam Baltijas jūras reģionā (BJR).

„Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju fonda un Eiropas Investīciju bankas veidotais Riska sadales mehānisms – garantiju shēma, ir pieejama Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar pētniecību, inovāciju izstrādi un izmantošanu savā darbībā. Garantiju kopējais apjoms ir 1 miljards eiro pētījumu, attīstības un inovāciju projektu atbalstam, un to šobrīd izmanto Austrijas, Čehijas, Vācijas, Nīderlandes, Īrijas, Itālijas un Spānijas uzņēmēji. Baltijas jūras reģiona valstis vēl nav izmantojušas šo atbalsta instrumentu, kaut gan tas piedāvā garantēt aizņēmumus pat 7.5 milj. eiro apmērā. Ceru, ka šis forums veicinās informācijas apmaiņu un mudinās aktīvāk izmantot šo un citus atbalsta instrumentus BJR dinamiskai attīstībai,” ir pārliecināta deputāte.

Inovācijas Savienība ir daļa no „Eiropa 2020” attīstības stratēģijas, aprakstot inovāciju atbalsta politiskās un finansiālās vadlīnijas, lai veicinātu ES starptautisko konkurētspēju. 2011.gadā Eiropas Parlaments pārliecinoši atbalstīja Ineses Vaideres veidoto atzinumu „Inovācijas Savienība — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei”, kurā tika uzsvērta nepieciešamība palielināt atbalstu izglītībai un pētniecībai, vienlaikus veicot strukturālās reformas, kas nodrošinātu labāku finanšu izlietojumu.

Kā zināms, Baltijas Attīstības foruma samits, kas katru gadu notiek citā valstī, šogad norisinās Rīgā no 29. līdz 30.maijam, pulcējot ap 500 dalībnieku no reģiona politiskajām, uzņēmējdarbības un akadēmiskajām aprindām. Tā mērķis ir veicināt reģiona konkurētspēju un attīstību.

 

Dalies ar ziņu