Skip to main content

Baltijas valstu premjeri izvērtē trīspusējo sadarbību

Ceturtdien, 20. septembrī, Viļņā Baltijas valstu premjeri nākuši klajā ar kopīgu paziņojumu, kas atspoguļo trīspusējās sadarbības sasniegumus un nākotnes mērķus inovāciju, enerģētikas, transporta infrastruktūras, robežkontroles, aizsardzības un citās jomās. Paziņojums tapis Baltijas Ministru padomes sanāksmes ietvaros.

Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Igaunijas premjers Andruss Ansips (Andrus Ansip) un Lietuvas premjers Andrjus Kubiļus (Andrius Kubilius) izvērtēja progresu kopīgajos reģionālās attīstības projektos saskaņā ar prioritātēm, kas izvirzītas 2012. gadā Lietuvas prezidentūrā Baltijas ministru padomē. Īpaša uzmanība tika veltīta enerģētikas un transporta infrastruktūras jautājumiem.

Tostarp, kopīgajā paziņojumā premjeri apsveica notiekošās sarunas starp Eiropas Komisiju, Krieviju un Baltkrieviju par Baltijas valstu elektroenerģijas resursu izmantošanu kontinentālajā enerģijas tīklā. Viņi atzinīgi novērtēja arī Eiropas Komisijas iniciatīvu pārskatīt nekonkurētspējīgus gāzes piegādes resursus Centrālajā un Austrumu Eiropā, meklējot caurspīdīgu un efektīvu gāzes tirgu Baltijas valstīs. Savukārt, diskutējot par transporta infrastruktūru, premjeri pozitīvi novērtēja progresu Rail Baltica projektā, tostarp, Somijas un Polijas iesaistīšanos vienotās dzelzceļa līnijas izveidē.

Ņemot vērā, ka 2013. gadā Latvija pārņems no Lietuvas BMP prezidējošās valsts statusu, V. Dombrovskis kolēģus iepazīstināja ar Latvijas plānotajām prioritātēm: kopīgu darbu, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi visās Baltijas valstīs, stiprinātu reģiona konkurētspēju, atbalstu ciešākai integrācijai ar Ziemeļvalstīm, kā arī turpināt īstenot trīs valstu kopīgos projektus enerģētikas un transporta jomā.

Tikšanās noslēgumā Baltijas valstu valdību vadītāji parakstīja Memorandu par sadarbību Visaginas AES projektā, pozitīvi novērtējot tā īstenošanā panākto progresu, kā arī aicinot nacionālās energokompānijas turpināt intensīvas konsultācijas, lai vienotos par neatrisinātajiem jautājumiem. Tāpat premjeri vienojās izveidot starpvaldību darba grupu, lai valdības līmenī risinātu ar Visaginas AES projektu saistītos jautājumus.

Pēc Baltijas valstu premjeru sanāksmes, Ministru prezidents piedalās Latvijas Tirdzniecības Palātas Lietuvā sezonas atklāšanas pasākumā. Tajā premjers tiekas ar Latvijas uzņēmējiem Lietuvā, kā arī citu kaimiņvalstī strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem.Baltijas valstu premjeru paziņojums un Memorands par sadarbību Visaginas AES projektā pieejami šeit.

Par Baltijas Ministru padomi:
Baltijas Ministru padome (BMP) ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija, kas izveidota 1994. gada 13. jūnijā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību valstu izpildvaras līmenī. BMP ietvaros Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību vadītāji regulāri tiekas, lai apmainītos ar informāciju par aktuālajiem jautājumiem un pārrunātu valstu sadarbību gan reģionālajā līmenī, gan dažādās starptautiskajās organizācijās. Iepriekšējā Baltijas Ministru padomes sanāksme notika 2011. gada 10. novembrī Tallinā.

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: +371 67082922
E-pasts: [email protected]

Foto: Valsts kanceleja

Dalies ar ziņu