Skip to main content

Baumām par valsts uzņēmumu privatizēšanu nav nekāda pamata

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis kategoriski noraida jebkādas plašsaziņas līdzekļos izskanējušās spekulācijas par iespējamu Valsts akciju sabiedrības „Latvenergo”, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” u.c. valsts uzņēmumu, kuru privatizēšanas aizliegums noteikts ar likumu, privatizāciju vai to gatavošanu tai.

Šādi apsolījumi nav doti nedz starptautiskajiem aizdevējiem, nedz aktualizēti valdības dienas kārtībā. Vienlaikus likumdošanā izsmeļoši uzskaitīti tie valsts uzņēmumi, kas nevar tikt privatizēti vai atsavināti. Valdība neplāno iniciēt grozījumus likumos, lai mainītu neprivatizējamo valsts uzņēmumu sarakstu.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17. panta 1. daļu Valsts akciju sabiedrību “Latvenergo”, valsts akciju sabiedrību “Latvijas pasts”, valsts akciju sabiedrību “Starptautiskā lidosta “Rīga”“, valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, valsts akciju sabiedrību “Latvijas gaisa satiksme” un valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” un šo sabiedrību akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt.

Saskaņā ar Radio un televīzijas likuma 57.pantu Latvijas Radio un Latvijas Televīzija nav privatizējami ne kopumā, ne pa daļām, to kapitāla daļas nav pārdodamas un manta nav ieķīlājama. Šīm raidorganizācijām nav tiesību garantēt citu fizisko vai juridisko personu saistību izpildi. Šī paša likuma 58.pants nosaka, ka Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs darbojas kā valsts akciju sabiedrība un nav privatizējams ne kopumā, ne tajā daļā, kas nodrošina televīzijas un radio programmu izplatīšanu.

Dalies ar ziņu