Skip to main content

Budžeta iestādēm būs jāpublisko informācija par budžeta tāmēm

Otrdien, 2. augustā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavoti grozījumi noteikumos par kārtību, kādā budžeta iestādes ievieto informāciju mājas lapās ar mērķi paplašināt informācijas pieejamību un atklātību valsts pārvaldē.

Grozījumi paredz, ka valsts budžeta iestādēm būs jāievieto mājas lapās iestādes vadītāja apstiprinātas tāmes budžeta programmu un apakšprogrammu griezumā kārtējam gadam. Tādā veidā tiks nodrošināta valsts budžeta līdzekļu plānotā izlietojuma caurskatāmība, un sabiedrība varēs iepazīties ar budžeta iestāžu veicamajiem izdevumiem.

Pēc grozījumu spēkā stāšanās budžeta iestādēm desmit dienu laikā apstiprinātās tāmes būs jāpublicē mājas lapās.

Grozījumi paredz arī normu valsts budžeta iestādēm publicēt detalizētu institūcijā strādājošo kontaktinformāciju un apmeklētāju pieņemšanas kārtību, tai skaitā iestādes struktūrvienību un darbinieku kontaktinformāciju – darbinieka amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu, iestādes elektroniskā pasta adresi un iestādes darba laiku. Prasība nav attiecināma uz valsts drošības iestādēm, kā arī iestāžu amatpersonām, kuras veic operatīvas darbības pasākumus un speciālās izmeklēšanas darbības. Tādējādi tiks uzlabota komunikācija ar sabiedrību un nodrošināta pilnvērtīga iedzīvotāju tiešā saziņa ar valsts pārvaldē strādājošajiem.

Tāpat budžeta iestāžu mājas lapās ievietotās veidlapas būs jāpublicē arī datnes formātā, kas nodrošinās iespēju no mājas lapas lejupielādēto veidlapu aizpildīt un saglabāt bez ierobežojumiem, lai neapgrūtinātu lietotājus, kas informāciju iestādēm iesniedz tikai elektroniskā formā.

Detalizētu noteikumu projektu skatīt MK mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu