Skip to main content

Budžeta izpildes operatīvie dati: 2014. gada valsts budžeta deficīts būs mazāks nekā gada plānā apstiprinātais

Saskaņā ar Valsts kases (VK) operatīvajiem datiem valsts budžeta (valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā) 2014. gada deficīts ir 308,3 miljoni eiro, kas ir par 44,2 miljoniem eiro mazāks nekā apstiprinātais gada plāns.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī 2014. gada decembrī bija vērojams izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar citiem mēnešiem. Tomēr, analizējot kopējos izdevumus 2014. gadā valsts pamatbudžetā tie bija mazāki par aptuveni 3% jeb 173,8 miljoniem eiro nekā plānots.

Operatīvā kopbudžeta nodokļu ieņēmumu izpilde 2014. gadā vērtējama pozitīvi, jo gada plāns ir pārsniegts. Otrajā pusgadā nodokļu ieņēmumu pieauguma temps kopumā kļuvis lēnāks, taču ekonomiskās situācijas negatīvo ietekmi mazināja efektīvāka nodokļu administrēšana un laba izpilde atsevišķās nodokļu pozīcijās. Pateicoties vidējās darba samaksas pieaugumam, kas sekmēja mazumtirdzniecības apgrozījuma kāpumu, operatīvā izpilde liecina par labāku ieņēmumu izpildi.

Savukārt, saskaņā ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apstiprināto apropriāciju 2014. gadā tika pārdalīts papildu finansējums vairākām valstiski svarīgām jomām, piemērām, atbalsts 8 miljonu eiro apmērā Latvijas lauksaimniekiem, lai nodrošinātu atbalstu piena ražotājiem, kuri cietuši no Krievijas Federācijas ekonomiskajām sankcijām.

Būtiski izdevumi pagājušā gada nogalē pieauga saistībā ar ES fondu apguvi. Novembra beigās veikta apropriācijas pārdale 24,6 miljonu eiro apmērā Ekonomikas ministrijai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanai. Bet decembrī arī tika veikta apropriācijas pārdale Satiksmes ministrijai 15,6 miljonu eiro apmērā Kohēzijas fonda projektu īstenošanai. Zemkopības ministrijai tika pārdalīti 17,9 miljoni eiro tiešmaksājumu nodrošināšanai zemniekiem.

Tāpat Valsts sociālās apdrošināšanas budžetā tika veikta izdevumu apropriācijas palielināšana 18,2 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu avansa maksājumus pabalstiem, jo tika pārcelta darba diena no šā gada 2. janvāra uz 10. janvāri. Līdz ar to tika ātrāk izmaksātas senioriem pensijas, kuri pensiju saņem mēneša pirmajos datumos. Vēl svarīgi norādīt, ka gada beigās noslēdzas iestāžu publiskie iepirkumi un pakalpojumu līgumi, kas arī ir saistīts ar papildu izdevumiem tieši gada beigās.

Vēršam uzmanību, ka šobrīd pieejamie valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta operatīvie dati ir pamats vispārējās valdības budžeta bilances novērtējumam 2014. gadam, kas tiks koriģēti.

Finanšu ministrija (FM) uzsver, ka visa aktuālā informācija par valsts budžeta izpildi ir pieejama VK mājaslapā publicētajos pārskatos. VK arī turpmāks sniegs informāciju interesentiem par budžeta izpildes operatīvajiem datiem, bet reizē ar skaidrojumiem. Savukārt, FM regulāri kā līdz šim sniegs izvērstu informāciju par iepriekšējā mēneša budžeta izpildes rādītājiem katra nākamā mēneša otrajā pusē.

FM jau iepriekš informējusi, ka izvērstu 2014. gada vispārējās valdības budžeta deficīta novērtējumu sagatavos janvāra beigās, pamatojoties uz oficiālo VK pārskatu par gadu kopumā. Jāatzīmē, ka faktiskos datus par 2014. gada vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu Centrālā statistikas pārvalde sagatavos kā ierasts, šā gada aprīlī.

Papildus informācija:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas departamenta direktors
Tālr. 67083850, 26336920
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu