Skip to main content

Budžeta konsolidācijas ietvaros plānotais izdevumu samazinājums pa ministrijām un to finansējuma apjoms 2011. gadā

Detalizēts budžeta konsolidācijas ietvaros plānotais izdevumu samazinājums pa ministrijām 2011. gada valsts budžetā, kā arī katras ministrijas plānotais finansējuma apjoms 2011. gadā.

Kā zināms, Ministru kabinets, lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas turpmāku stabilizāciju un budžeta deficīta samazināšanu, ir lēmis, ka kopējā 2011. gada kopbudžeta konsolidācijas summa ir 290,7 miljoni latu, no kā 88,8 miljoni latu ir pasākumi izdevumu pusē, 157 miljoni latu ir pasākumi ieņēmumu pusē, savukārt 44,9 miljoni latu ir izmaiņas fondēto pensiju shēmā.

Prezentācija 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu