Skip to main content

Būs vienota kārtība valsts un pašvaldību pētījumu pasūtīšanā

Izstrādāta vienota kārtība, kādā valsts un pašvaldības iestādes plānos un pasūtīs pētījumus, kā arī publiskos tos, lai tie būtu pieejami sabiedrībai. Šo Ministru kabineta noteikumu projektu otrdien, 24. jūlijā, plānots izskatīt valdības sēdē.

Noteikumu projekts „Kārtība, kādā valsts iestādes, pašvaldības un pašvaldību iestādes pasūta pētījumus” izstrādāts, lai veicinātu valsts pārvaldes un pašvaldības iestāžu sadarbības koordināciju, kā arī lai uzlabotu pasūtīto pētījumu sagatavošanas un vadības kvalitāti, un pētījumu pieejamību sabiedrībai.

Līdzšinējā darbībā konstatēti vairāki trūkumi: piemēram, nepietiekama pētījuma kvalitātes uzraudzība un pētījuma neatbilstība sākotnēji izvirzītajiem mērķiem; nav regulēta pētījuma izstrādes vadība un koordinācija; dažādās institūcijās tiek veikti pētījumi par vienu un to pašu vai līdzīgām tēmām; nav vienotas informācijas aprites sistēmas par plānotajiem un esošajiem pētījumiem.

Jaunajā noteiktumu projektā noteikts, ka pētījuma izstrādes sākumā tā pasūtītājs definē tam nepieciešamo pētījumu un gala rezultātu, kā arī izveido vadības grupu, kas uzrauga darbu un koordinē to. Noteikts arī saziņas biežums un veids, lai nepārtraukti noritētu pētījuma pasūtītāju un īstenotāju savstarpēja komunikācija.

Lai izvairītos no situācijas, kad dažādas valsts institūcijas pasūta vienādus vai līdzīgus pētījumus, noteikts, ka katru gadu līdz 31. janvārim iestādēm jāiesūta informācija par plānoto pētījumu tēmām Pārresoru koordinācijas centram, kas tās apkopos un izvērtēs (pašvaldību, plānošanas reģionu un pašvaldības iestāžu plānotās pētījumu tēmas izvērtēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). Jāpiebilst, ka iestādes pētījuma tēmas reizi mēnesī varēs aktualizēt.

Plānoto pētījumu sarakstu publicēs pētījumu un publikāciju datubāzē. Turpat būs jāpublicē arī visi veiktie pētījumi, un tiem būs jābūt pieejamiem arī iestāžu mājaslapās.

Noteikumu projekts attiecas uz Ministru kabinetam padotajām valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, plānošanas reģioniem un pašvaldību iestādēm.

Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Eida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 67082902, 26533905
[email protected]

 

Dalies ar ziņu