Skip to main content

Būtiski uzlabos plaši kritizēto Publisko iepirkumu sistēmu

Ceturtdien, 3. janvārī, Ministru kabineta sēdē izskatīs augsta līmeņa ekspertu izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (PIL), lai būtiski uzlabotu plaši kritizēto publisko iepirkumu sistēmu. Grozījumi paredz nodrošināt efektīvāku un caurspīdīgāku iepirkumu procesu, kā arī novērst liekus birokrātiskus šķēršļus.

„Darba grupa apzināja akūtākos problēmjautājumus pašreizējā publisko iepirkumu praksē, piemēram, procedūru vienkāršošana un atklātība, birokrātijas mazināšana, tajā skaitā, elektronisko iespēju ieviešana, PIL piemērošanas izņēmumu gadījumi, konkursu dialogu attiecināšana arī ārpus publiskās privātās partnerības projektiem, rīcība gadījumos, kad tikai viens kandidāts atbilst iepirkumu dokumentu prasībām un citi būtiski jautājumi,” informē Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks un darba grupas vadītājs Ivars Mēkons.

Viņš arī norāda, ka nākotnē ir plānota jauna Publisko iepirkumu likuma izstrāde. „Darba grupa patlaban turpina apzināt iepirkumu sistēmas problēmas un plāno valdībai iesniegt apzināto problēmu un to risinājumu piedāvājumu, kuru plānots īstenot ilgākā laika posmā – izstrādājot jaunu likumu,” norāda Mēkons.

Detalizētāk par izstrādātajiem priekšlikumiem grozījumiem PIL mediju brīfingā pirms valdības sēdes informēs Ivars Mēkons, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas nodaļas vadītājs Jānis Butkevičš. Mediju brīfings notiks trešdien, 3. janvārī, plkst. 11:30, Ministru kabineta bibliotēkā 4. stāvā.

Kā jau iepriekš informēja Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, pēdējā laikā izskanējusi asa kritika gan no uzņēmēju puses, gan no NVO puses par publiskā iepirkuma procesu, kas kopumā rada pamatotas bažas par esošā publisko iepirkumu sistēmas regulējuma spēju nodrošināt valsts interesēm atbilstošu risinājumu iespēju, tai skaitā, no valsts finanšu resursu izlietošanas lietderības viedokļa, atklātības un iepirkuma procesa caurspīdīguma puses, kā arī godīgas konkurences apstākļiem uzņēmējiem.

Darba grupu veido eksperti no Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī nevalstiskā sektora – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Ārvalstu Investoru padomes Latvijā un “Sabiedrības par atklātību – Delna".

Papildus informācija:
Signe Znotiņa – Znota
Ministru kabineta Preses sekretāre
Tālr.: 67082919, 28803639
[email protected]

 

Dalies ar ziņu