Skip to main content

CHI: ekonomiskās krīzes ietekmē saasinās vardarbība pret bērniem

Ekonomiskās krīzes laikā vardarbības un dažādu pārkāpumu skaits pret bērniem un jauniešiem Eiropā ir dubultojies, liecina jūnija beigās Eiropas Parlamentā Briselē publiskotā jaunākā organizācijas Child Helpline International (CHI) apkopotā informācija.

Eiropas bērnu uzticības tālruņi pēdējo desmit gadu laikā ir saņēmuši teju 58 miljonus zvanu ar ziņojumiem par vardarbību ģimenē, bērnu izmantošanu, par problēmām, kas saistītas ar vecāku šķiršanos un dažādiem konfliktiem. Ekonomiskās krīzes pirmajos trijos gados šādu zvanu skaits divkāršojās un saglabājas nemainīgi augsts joprojām.

Publikācija „Jaunās Eiropas balsis” (Voices of Young Europe) liecina, ka zvanu skaits par dažādiem vardarbības veidiem pieaug kopš 2009. gada. Bērni un jaunieši Eiropā zvana par problēmām saistībā ar vienaudžu savstarpējām attiecībām (2,8 miljoni zvanu), psihosociālās un garīgās veselības jautājumiem (2,3 miljoni zvanu) un attiecībām ģimenē (1,7 miljoni zvanu). Tāpat arī pieaug zvanu skaits saistībā ar nepietiekamu pārtiku un citu pamatvajadzību apmierināšanu, seksuālu izmantošanu, ubagošanu un bērnu un jauniešu ekspluatēšanu darbā.

"Tas būtu nozīmīgi, ja bērnu uzticības tālruņi ieņemtu vadošo lomu Eiropas Savienības bērnu aizsardzības sistēmā. Jaunajā 2014. – 2020. gada budžetā būtu jāparedz īpašs atbalsts šīm palīdzības līnijām kā vitāli svarīgai prioritātei,” uzsvēra Eiroparlamenta deputāts no Spānijas Antonio Lopezs-Isturizs (Antonio López-Istúriz).

CHI prezentēja šos desmit gadu darba laikā apkopotos satraucošos datus pasākumā, ko apmeklēja Frensisa Fitcdžeralde (Frances Fitzgerald), Īrijas bērnu un jaunatnes lietu ministre, Eiropas Parlamenta viceprezidents Aleho Vida-Kvadra (Alejo Vidal-Quadra) un daudzi Eiroparlamenta deputāti.

Pasākumā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvji. „Šodien šeit parādītie dati ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu veidot atbilstošu politiku,” teica F. Fitcdžeralde, uzsverot, ka publicētā statistika ir spēcīgs arguments, kas parāda problēmu loku, ar ko nākas saskarties bērniem. "Es vēlos īpaši uzsvērt, ka bērnu un pusaudžu uzticības tālruņi ir ļoti svarīga mūsu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas daļa, un turpmāk mums tālāk jāpilnveido starpinstitucionālā sadarbība, lai gūtu pārliecību, ka šeit prezentētie dati tiks izmantoti vislabākajā veidā".

„Jaunās Eiropas balsis” ir pirmā no sešām plānotajām reģionālajām publikācijām CHI desmit gadu jubilejā, kas veidota, balstoties uz datiem no 126 miljoniem bērnu un jauniešu zvaniem visā pasaulē.

„Bērnu un jauniešu ļaunprātīgas izmantošanas, vardarbības, komerciālās un seksuālās izmantošanas un elementāro pamatvajadzību trūkuma ieilgusī ietekme kavē viņu kļūšanu par sociāli aktīviem pilsoņiem, tādējādi radot milzīgu finansiālu slogu valstīm, no kurām nāk šie bērni un jaunieši,” saka CHI izpilddirektore Nenita la Rose.

 

CHI ir globāls bērnu palīdzības dienestu tīkls, kas darbojas, aizsargājot bērnu tiesības. CHI dibināts 2003. gadā un šogad atzīmē savu 10 gadu jubileju. CHI tīklā ir 173 dalībnieki no 142 pasaules valstīm. Bieži vien bērnu palīdzības dienesti ir jauniešu pirmā saskare ar jebkāda veida bērnu tiesību aizsardzības pakalpojumiem vai palīdzības dienestiem. Bērnu uzticības tālruņi ļauj bērniem saņemt palīdzību un atbalstu drošā un uzticamā vidē.

Kā pilntiesīgs CHI biedrs no 2009. gada ir arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111. Vienotais ES psiholoģiskās palīdzības tālruņa numurs bērniem 116111 darbojas 23 ES dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā. Četrās valstīs, arī Latvijā, bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa pakalpojumus pilnībā finansē valsts, kas Briselē notikušajā pasākumā tika minēts kā labas prakses piemērs, kas nodrošina kvalitatīvu un pastāvīgu psiholoģiskās palīdzības pieejamību.

Labklājības ministrija atgādina, ka Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona. Numuru 116111 var sazvanīt katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 22.00, bet svētdienās – no plkst. 10.00 līdz 22.00.

Ar pilnu publikācijas „Jaunās Eiropas balsis” tekstu ir iespējams iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

 

Dalies ar ziņu