Skip to main content

Circene: ieviešot koncepciju, varēsim stiprināt primāro veselības aprūpi

Lai izvērtētu esošo situāciju primārās veselības aprūpes jomā un izstrādātu konkrētu plānu tās uzlabošanai, Veselības ministrijā apstiprināta darba grupa Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014. – 2016. gadam izstrādei. Plānots, ka 2014. gads tiks pasludināts par Primārās veselības aprūpes gadu, sagatavojot Primārās veselības aprūpes stratēģiju, vienlaikus meklējot tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Darba grupas sastāvā iekļauti pārstāvji gan no valsts institūcijām – Veselības ministrijas un tās padotības iestādēm, Rīgas Stradiņa universitātes, – gan nevalstiskā sektora – Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „SUSTENTO”, Pacientu Ombuda, u.c. Primārās veselības aprūpes attīstības plāna galvenie mērķi ir stiprināt primāro veselības aprūpi kā efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielināt tās lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti.

„Nenoliedzami primārās aprūpes stiprināšanā nepieciešams domāt par efektīvu finansējuma plūsmu. Tāpēc mums ir konkrēts piedāvājums finansējuma pārdalei un atalgojuma palielināšanai ģimenes ārsta praksēm tajās vietās, kur šobrīd pacientiem ir apgrūtināta pieejamība – tālākos lauku reģionos, ar retu iedzīvotāju blīvumu un mazu pacientu pierakstu,” uzsver veselības ministre Ingrīda Circene.

Dati liecina, ka pie ģimenes ārstiem ir reģistrēti vairāk pacienti, nekā Latvijā dzīvo iedzīvotāji. 2011.gadā pie ģimenes ārstiem bija reģistrēti 2 142 883 pacienti, bet saskaņā ar Tautas skaitīšanas galīgajiem rezultātiem valstī dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs.

Ministre norāda: „Viens no svarīgākajiem darba grupas uzdevumiem būs kopīgi lemt par tālāko primārās veselības aprūpes virzību, vienojoties par efektīvu finansējuma novirzīšanu kompensācijas mehānismiem tā, lai pacientiem ikvienā Latvijas reģionā būtu pieejama un kvalitatīva primārā veselības aprūpe.”

Informāciju sagatavoja:
Aija Bukova – Žideļūna
veselības ministres Ingrīdas Circenes
preses sekretāre
Tālr.: 26339264
[email protected]

Dalies ar ziņu