Skip to main content
Covid-19: jautājumi un atbildes

Covid-19: jautājumi un atbildes

❌ OBLIGĀTA PAŠIZOLĀCIJA
Valdība noteikusi obligātu pašizolēšanos ikvienam, kurš atgriežas Latvijā no jebkuras ārvalsts. Visi repatriētie tiks anketēti un viņiem ar savu parakstu būs jāapliecina, ka karantīna tiks stingri ievērota mediķu noteiktās 14 dienas. Valdība aicina apzināties, ka par pašizolēšanās noteikumu neievērošanu ir likumā paredzēta atbildība.

⭕ SOCIĀLĀ DISTANCĒŠANĀS
Strādā un mācies no mājām;
Sabiedriskās vietās ievēro 2 metru distanci no citiem cilvēkiem;
Regulāri mazgā rokas;
Regulāri vēdini telpas.

⏱ DĪKSTĀVES REGLAMENTS
Latvijas ekonomika ir stabila, tomēr šobrīd Covid-19 izraisītā krīze ir radījusi satricinājumu un valdība ir lēmusi, kā maksimāli ātri novērst ekonomisko šoku. Virsuzdevums ir saglabāt ekonomisko vidi pēc iespējas funkcionējošu, lai drīzumā palīdzētu tai pilnībā atveseļoties iespējami īsā laikā.

ATBALSTS DARBINIEKIEM
1) No valsts budžeta līdzekļiem tiks kompensēta un izmaksāta atlīdzība darbiniekiem, kuru uzņēmumi ir piespiedu dīkstāvē – alga tiks maksāta 75% apmērā no atalgojuma, bet nepārsniedzot 700 EUR robežu mēnesī;
2) No valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksātas slimības lapas cilvēkiem, kuri paši ir saslimuši ar COVID-19 vai ir saslimušā kontaktpersona ar ārsta izrakstītu noteiktu karantīnu;
3) Saimnieciskās darbības veicējiem nebūs jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi.

ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM
1) Kredītu garantijas un aizdevumi krīzes risinājumiem, ko nodrošinās valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM;
2) Nodokļu samaksas termiņa pagarinājums uz laiku līdz 3 gadiem;
3) Pārmaksāto PVN summu atmaksa visiem nodokļu maksātajiem īsākā termiņā, nekā to paredz esošais likums;
4) Valsts, pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības uz laiku atbrīvos krīzes skarto nozaru uzņēmējus no nomas maksas vai lems par nomas maksas samazinājumu, privātais sektors aicināts rīkoties līdzīgi;
5) Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības atlikt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus;
6) Ārkārtas situācijā uzņēmumiem un biedrībām ir tiesības akcionāru vai biedru kopsapulci noturēt attālinātā saziņā;
7) Pagarināts gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņš līdz š.g. 31. jūlijam.

Plašāk: https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/arkarteja_situacija/

______________________________________________

Visa aktuālā informācija saistībā ar COVID-19 vienuviet – valdības lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, info un palīdzības tālruņi, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par pārvietošanos, izglītības iestāžu darbu un pulcēšanās ierobežojumiem trīs valodās:

Informācijas avots:
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/covid-19-jautajumi-un-atbildes

Dalies ar ziņu