Skip to main content

Dabasgāzes tirgus atvēršana Latvijā

2016. gada 11. februārī apstiprinot grozījumus Enerģētikas likumā, Saeima noteikusi, ka 2017. gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiks pilnībā atvērts visiem lietotājiem, dabasgāzes tirgū nodrošinot brīvu konkurenci, piegāžu drošību un enerģētiskās neatkarības stiprināšanu Latvijā.

Līdz ar to visiem dabasgāzes lietotājiem tiks nodrošināta iespēja izvēlēties sev piemērotāko tirgotāju, un dabasgāzes cena tiks noteikta, tirgotājam un lietotājam vienojoties.

2017. gada 3. aprīlī par aktīviem tirgus dalībniekiem kļūs uzņēmēji, kuri, rūpīgi izvērtējot dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus, var:

* pieņemt lēmumu mainīt tirgotāju vai produktu, slēgt līgumu ar jauno tirgotāju un no 2017. gada 1. maija saņemt dabasgāzi pēc jaunā līguma nosacījumiem;

* vai pieņemt lēmumu nemainīt tirgotāju un dabasgāzi saņemt:
– līdz 2017. gada 1. jūlijam no esošā tirgotāja;
– no 2017. gada 1. jūlija pēdējās garantētās piegādes ietvaros par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu dabasgāzes cenu + 20%.

Mājsaimniecības lietotājiem ir paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana. Arī mājsaimniecības aicinām izvērtēt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un:

* pieņemt lēmumu mainīt tirgotāju vai produktu, slēgt līgumu ar jauno tirgotāju un 2017. gada 1. maija saņemt dabasgāzi pēc jaunā līguma nosacījumiem;

* vai pieņemt lēmumu nemainīt tirgotāju un turpināt saņemt dabasgāzi no publiskā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu dabasgāzes cenu (līdz 2019.gada 1.janvārim – no AS Latvijas gāze”).

Līdz 2017. gada 3. aprīlim vertikāli integrētam uzņēmumam AS “Latvijas Gāze” ir pienākums izveidot divus juridiski neatkarīgus uzņēmumus – viens pildīs pārvades sistēmas operatora un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākumus, otrs īstenos dabasgāzes sadales sistēmas operatora un tirgotāja funkcijas.

Līdz 2017. gada 31. decembrim vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglābšanas sistēmas operatoram ir jābūt juridiski neatkarīgam no dabasgāzes apgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību un sadali.

Ieviešot šīs prasības, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšana sistēmas operators būs kapitālsabiedrība, kas juridiski, funkcionāli un organizatoriski nodalīta no AS „Latvijas Gāze”. Tās īpašnieki varēs būt ar AS „Latvijas Gāze” vai tās akcionāriem nesaistītas personas.

Uzzini vairāk šajās prezentācijās!

Gāzes tirgus Eiropā un Latvijā 

Gāzes tirgus atvēršana Latvijā 

Regulatora loma dabasgāzes tirgus liberalizācijā 


INFOGRAFIKAS

 
Dalies ar ziņu