Skip to main content

Daudz laimes dzimšanas dienā, mīļā Latvija!

Apsveikumi “Pilsoniskās savienības” biedriem un atbalstītājiem no partijas priekšsēdētāja Ģ. V. Kristovska, Eiropas parlamenta deputātēm S. Kalnietes un I. Vaideres.

 

Ģirts Valdis Kristovskis

„Tas vārds, tas pats par sevi skan!
Ne kokļu valdzinošās spēles,
Ne lakstīgalu viju mēles,
Neviena skaņa neskan tā
Kā brīvība!

Tas vārds, tas pats par sevi deg!
Ne ogles slēptas pelnu kvēlēs,
Ne liesmas, izpletušās mēlēs,
Vēl nedeg tādā karstumā
Kā brīvība…”

/Aspazija/

Kopš neatkarības atjaunošanas 1991.gadā daudz kas ir mainījies, taču esam atguvuši pašu svarīgāko – mūsu Latvijas valsts brīvību un neatkarību. Latvijas valsts brīvība ir augstākā vērtība, kas mums ir dota!

Nepazaudēsim šodienas sarežģītajos apstākļos šo vērtību, par kuru mūsu senči ir neatlaidīgi cīnījušies un lējuši savas asinis! Būsim savā sirdī brīvi, ar stingru stāju un skaidrām domām! Būsim gatavi daudz ziedot, paciest un būt atbildīgiem par saviem darbiem, lai nosargātu šo brīvību!

Tāpat vēlos izteikt pateicību ikvienam no jums par ieguldīto darbu, līdzekļiem un laiku, ko esat devuši, lai sekmētu mērķa piepildījumu un turpinātu pastāvēt neatkarīga Latvijas valsts.

Sirsnīgi sveicu Pilsoniskās savienības biedrus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā!

Ģirts Valdis Kristovskis

 

 

Sandra Kalniete

Es sveicu tevi, Latvija, ar atdzimšanas prieku,
Ar tautas gara atmodu, ko pagalvī sev lieku.
Es sveicu tevi, Latvija, ar varavīksnes tiltu
Kur gāju putni atgriežas ar ticību un spītu.

/Anna Rode/

Sveicu Jūs Latvijas 92. gadadienā un, lai mīlestība pret savu valsti caurstrāvo ne tikai svētku dienas, bet arī mūsu ikdienu! Mūsu valsts attīstība ir mūsu pašu rokās!

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte

 

 

Inese Vaidere

Manai Latvijai pieder Daugava,
Staburags un bijušās pagātnes stāsti.
Es savu Latviju ikdienā skatu
ļaužu sastrādātās rokās un
izjūtu rupjmaizes saldi skābenā smaržā.
Mana Latvija, Latvija mana…

/Andra Gaigala/

Latvijas bagātība ir stipra, gudra un prasmīga tauta. Sveicot Latvijas proklamēšanas 92. dzimšanas dienā, vēlu, lai mūsu darbi un mūsu labā griba stiprina Latvijas valsti!

Jūsu Inese Vaidere,
Eiropas Parlamenta deputāte

Dalies ar ziņu