Skip to main content

Diskutē par Valdības rīcības plāna uzdevumiem sabiedrības līdzdalības jomā

Trešdien, 1. decembrī, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (tālāk tekstā – Memoranda padomes) sēdē tika apspriesti Valsts kancelejas un nevalstisko organizāciju sagatavoti priekšlikumi Valdības rīcības plānam, kas saistīti ar sabiedrības līdzdalību.

Memoranda padomē diskusijas galvenais jautājums bija par Valdības deklarācijā iekļautopunktu, kas paredz „Ieviesīsim jaunu sabiedrības līdzdalības modeli, kas nodrošinās NVO un ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļa uzklausīšanu visos rīcībpolitikas veidošanas līmeņos.” Ideju par to, ka nepieciešams izstrādāt jaunu sabiedrības līdzdalības modeli, kas apkopotu gan sociālo partneru, gan NVO kapacitāti un dotu papildus iespējas uzlabot sabiedrības sniegtās ekspertīzes kvalitāti, izvirzīja Memorandu parakstījušās NVO tikšanās laikā ar Ministru prezidentu 2010.gada maijā. Klātesošie atbalstīja Valsts kancelejas priekšlikumu līdzdalības modeļa izstrādei izveidot darba grupu, lai panāktu vienošanos ar visiem līdzdalības modelī iekļautiem partneriem par to, kādam šim modelim jābūt, kā arī izstrādātu priekšlikumus par tā ieviešanai nepieciešamo juridisko risinājumu. Vienlaikus Memoranda padomes locekļi aicināja NVO sektoru būt aktīvākiem un sagatavot papildus priekšlikumus Valdības rīcības plāna uzdevumu definēšanai. Priekšlikumi iesniedzami vēl līdz 6. decembrim.

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Padomes sēdes notiek reizi mēnesī un sēžu darba kārtību veido NVO un sabiedrībai aktuāli jautājumi. Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli pieejami šeit. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda teksts pieejamas Ministru kabineta mājas lapā. Šobrīd Memorandu jau ir parakstījusi 211 nevalstiskās organizācijas.
 


Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929
[email protected]

Dalies ar ziņu