Skip to main content

Diskutēs par bērnu nabadzības un sociālās nevienlīdzības jautājumiem

Trešdien, 23.oktobrī, plkst. 10.00 Labklājības ministrijā (LM) notiks pirmā atjaunotās Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde, kuru vadīs labklājības ministre Ilze Viņķele. Sanāksmes laikā plānots diskutēt par iespējamiem risinājumiem bērnu stāvokļa uzlabošanai, tai skaitā par sociālo nevienlīdzību un ārpusģimenes aprūpi.

Sēdes laikā klātesošie plāno sniegt priekšlikumus Latvijā konstatēto bērnu tiesību aizsardzības problēmu risināšanai. LM speciālisti informēs sēdes dalībniekus par deinstucionalizāciju – plānotajiem pasākumiem, lai sekmētu bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi audžuģimenē, pie aizbildņa vai institūcijā, nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. Tāpat ziņos par bērnu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, kā arī iespējamiem risinājumiem.

Savukārt Ministru kabineta pārstāve informēs par nacionālā ziņojuma par ANO Konvencijas par bērna tiesībām virzību.

Sanāksmē piedalīsies Tiesībsargs, Ārlietu ministrijas Ministru kabineta pārstāvis, Tieslietu, Veselības, Labklājības, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, nodibinājuma „Latvijas bērnu fonds” viceprezidente, biedrību „Latvijas biedrība „Glābiet bērnus””, „Latvijas bērnu forums”, „Latvijas vecāku forums” pārstāvji u.c.

Bērnu tiesību aizsardzības komisija ir konsultatīva komisija. Tās mērķis ir stiprināt visu iesaistīto pušu izpratni, uzlabot bērnu problēmu risināšanu Latvijā, tai skaitā nodrošinot starptautisko saistību īstenošanu.

Komisijas galvenie uzdevumi ir izvērtēt priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības politikas īstenošanai valstī, sniegt priekšlikumus ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādei un valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai. Vienlaikus komisija sekmē bērnu tiesību aizsardzības politikas izstrādi valstī, kā arī iesaista sabiedrību dažādu būtisku jautājumu apspriešanā.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu