Skip to main content

Dombrovskis atklāj konferenci Big Business Day 2011

Trešdien, 27. aprīlī Premjers Valdis Dombrovskis piedalās ikgadējā konferencē “Big Business Day”, kurā šogad akcents likts uz vadītāju lomu un biznesa attīstības iespējām pēc krīzes periodā, inovāciju vadību, Āzijas un Krievijas tirgus īpašībām, kā arī uz pieaugošās korporatīvās sociālās atbildības un dzimumu līdztiesības jautājumiem. Valdis Dombrovskis dalījās savā skatījumā par izaicinājumiem un iespējām līderiem ekonomikas reformu periodā.

Premjers Valdis Dombrovskis pamato: “Runājot par līderu galvenajiem izaicinājumiem un iespējām ekonomikas reformu periodā, tad būtiskākais ir atrast līdzsvaru starp reformām un sabiedrības uzticību! No vienas puses uzdevums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu maksātnespējas draudus, stabilizētu ekonomiku un piesaistītu ārvalstu investīcijas. Bet no otras puses – nepieciešams sabiedrības atbalsts un mandāts veikt šos pasākumus, kas īpaši pirmajā un otrajā posmā ir nepopulāri. Faktiski šis līdzsvara izaicinājums skar kā valstu, tā uzņēmumu vadītājus – situācijā, kad ir lejupslīdošs tirgus, nepieciešams samazināt izmaksas, bet tai pašā laikā – noturēt tirgus daļu jeb pat to palielināt.

Galvenā atbilde uz šo jautājumu ir – pareizi novērtēt situāciju, paļauties uz komandu un nepieļaut pārspīlētu reakciju uz īslaicīgām tirgus svārstībām. Tie, kuriem tas izdevies, no krīzes iziet ar labākie rezultātiem nekā pirms tam – Latvijā šādi uzņēmumi ir daudzskaitlī un to galvenais raksturojošais aspekts – piesardzīga finanšu politika pirms krīzes un adekvāta reakcija uz tirgus svārstībām krīzes laikā!”

Kopš 2009. gada katru pavasari „Big Business Day” pulcē augstākā līmeņa vadītājus, uzņēmējus un nozaru līderus no privātā un publiskā sektora, lai padziļinātu viņu zināšanas un prasmes līderības jautājumos. „Big Business Day 2011“ notiek ar uzņēmuma Tele2 atbalstu.

Foto no konferences

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Atraste 
"Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils" projektu vadītāja
"Eurocom Worldwide" pārstāve Latvijā
Tālr.: 67282472

 

Dalies ar ziņu