Skip to main content

Dombrovskis: Eiro ieviešana Lietuvā ir pozitīva ziņa visām Baltijas valstīm

Šodien, 2014.gada 16.jūlijā, Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu ES Padomes lēmumam par eiro ieviešanu Lietuvā 2015. gada 1.janvārī. Līdz ar šo lēmumu no 2015.gada visas trīs Baltijas valstīs pievienojušās eirozonai. Igaunija pievienojās eirozonai 2011.gadā, bet Latvija par eirozonas dalībvalsti kļuva 2014.gadā.

„Eiro ieviešana Lietuvā ir pozitīva ziņa visām Baltijas valstīm – tā vēlreiz apliecina Baltijas valstu paveikto finansiālās stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā, kā arī demonstrē reģiona pievilcību investīciju piesaistei. Līdz ar Lietuvas pievienošanos eirozonai izzudīs arī pēdējā valūtas barjera starp Baltijas valstīm, kas neapšaubāmi veicinās tirdzniecību reģionā. Latvijai tas ir īpaši nozīmīgi, jo Lietuva ir Latvijas lielākais tirdzniecības partneris. Eiro ieviešana Lietuvā ir pozitīva ziņa arī visai eirozonai. Pretēji vēl nesenajām bažām par eirozonas problēmām un pat iespējamo sabrukumu, mēs redzam tieši pretējo – eirozona turpina paplašināties un nostiprināties,” Eiropas Parlamenta debatēs uzsvēra Valdis Dombrovskis.

Latvijas dalība eirozonā veicina ekonomikas izaugsmi un nostiprina valsts finansiālo stabilitāti. Ir izzudušas valūtas konvertācijas izmaksas, kas ir nozīmīgs faktors tādās mazās un atvērtās ekonomikās kādas ir Baltijas valstis. Tāpat pēc eiro ieviešanas Latvija ir kļuvusi pievilcīgāka ārvalstu investoriem. Līdzīgu pozitīvo ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un finanšu stabilitāti pēc pievienošanās eirozonai var sagaidīt arī Lietuvā. Lietuva, gatavojoties pārejai uz eiro, iepazīstas arī ar Latvijas pieredzi šajā procesā – notiek cieša sadarbība starp finanšu ministrijām un centrālajām bankām.

Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteikts, ka ES Padome, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās Bankas ziņojumiem un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, kā arī ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, ar kvalificētu balsu vairākumu pieņem lēmumu par Lietuvas uzņemšanu Eirogrupā. Eiropas Parlaments izskata likumdošanas priekšlikumu un sagatavo atzinumu.

Šogad sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gada maijā šai procedūrai atlicis īpaši maz laika, tāpēc Eiropas Parlaments izmanto jau iepriekš praktizēto ātro lēmuma pieņemšanas procedūru, apstiprinot Eiropas Komisijas priekšlikumu, un tādējādi atbalstot eiro ieviešanu Lietuvā ar 2015. gada 1.janvāri.

Ar pilnu Valda Dombrovska runu Eiropas Parlamenta debatēs iespējams iepazīties šeit.

Dalies ar ziņu