Skip to main content

Dombrovskis Eiropadomē uzsver pensiju reformas (otrā pensiju līmeņa ieviešanas) ietekmi uz budžeta deficīta veidošanos

28. un 29. oktobrī Briselē notika Eiropadomes sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Eiropadomes darba kārtībā bija ES ekonomiskās pārvaldības politika, gatavošanās G20 samitam, Kankūnas konferencei, kā arī ES-ASV, ES-Krievijas un ES-Ukrainas samitiem.

Eiropadomē notika diskusijas par Eiropadomes prezidenta H. van Rompeja vadītās Augsta līmeņa komitejas gala ziņojumu, kas ietver priekšlikumus ekonomiskās politikas koordinācijas un uzraudzības stiprināšanai ES. Ziņojumā iekļautie priekšlikumi paredz ievērojamu valsts parāda lomas palielināšanu ES dalībvalstu budžetu uzraudzības mehānismā, finansiālo sankciju ieviešanu, kas sākotnēji tiks attiecinātas tikai uz Eirozonu, kā arī minimālo prasību ieviešanu dalībvalstu nacionālajiem fiskālajiem ietvariem. Lai noteiktu ciešāku fiskālās politikas koordināciju, tiek izskatītas iespējas ieviest sankciju mehānismu (tām dalībvalstīm, kas neievēro Stabilitātes un izaugsmes pakta prasības). Latvija uzskata, ka sankciju piemērošanā pēc iespējas jāizmanto automātiskums un sankciju piemērošanas kritērijiem jābūt skaidriem. Latvijai ir svarīgi, lai sankciju piemērošanā tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visām dalībvalstīm un lai viss ES budžets tiek izmantots sankcionēšana.

Tā kā Lisabonas līgums nenodrošina pietiekamu juridisku ietvaru, lai varētu sniegt atbalstu krīzē nonākušajām eirozonas valstīm, ir nepieciešams precizējums līgumā, kas ļautu izveidot pastāvīgu fondu šādu eirozonas dalībvalstu atbalstam. Eiropadomē tika panākta vienošanās par to, ka tiks sagatavotas ierobežotas izmaiņas līgumā, turpinot diskusijas par šīm izmaiņām decembra Eiropadomē. Lai galīgais lēmums par šīm izmaiņām stātos spēkā, līdz 2013.gada vidum tas jāratificē visās dalībvalstīs.

Jautājumā par iespēju uz laiku atņemt balsstiesības eirozonas valstīm, kuras pārkāpj ES pastāvošos budžeta noteikumus, tiks sagatavots Eiropadomes prezidenta H. van Rompeja ziņojums, lai diskusijas turpinātu decembra Eiropadomē.

Īpaša uzmanība diskusijas ietvaros tika pievērsta jautājumam par pensiju reformas sasaisti ar Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām. V. Dombrovskis diskusijas ietvaros uzsvēra, ka jāņem vērā pensiju reformas ietekme uz budžeta deficīta veidošanos, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi uzskaites jautājumos starp valstīm, kas ieviesušas un nav ieviesušas pensiju sistēmas reformas (otro pensiju līmeni). Diskusijas par pensiju jautājumu plānots turpināt decembra Eiropadomē.
Eiropadomē tika apstiprināta ES pozīcija un galvenās diskusiju tēmas G20 samitam, kas notiks Seulā, Dienvidkorejā, 2010. gada 11. un 12.novembrī un ES sarunu nostāja Kankūnas konferencei, kas notiks no 2010. gada 29. novembra līdz 10. decembrim.

Tāpat Eiropadome atzīmēja gatavošanos 2010.gada 20.novembrī Lisabonā notiekošajam ES – Amerikas Savienoto Valstu samitam, ES – Ukrainas samitam, kas notiks Briselē 2010.gada 22.novembrī, un ES – Krievijas samitam, kas notiks 2010.gada 7.decembrī Briselē, kā arī ES – Indijas samitam, kas notiks 2010. gada 10. decembrī Briselē un ES – Āfrikas Savienības samitam, kas notiks 2010. gada 29.-30. novembrī Lībijā.

Vizītes Briselē ietvaros Ministru prezidents tikās ar ES Attīstības komisāru A.Piebalgu, Konkurences komisāru H.Almunju, Ekonomikas un monetāro lietu komisāru O.Rēnu, lai pārrunātu aktuālo situāciju Latvijas politikā un ekonomikā.

Fotogrāfijas no Ministru prezidenta dalības Eiropas Tautas partijas līderu sanāksmē un Eiropadomē pieejamas Valsts kancelejas fotovietnē: http://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/

Video no Ministru prezidenta dalības Eiropadomē.

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
Epasts: [email protected]

Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr.: 6708290

Dalies ar ziņu