Skip to main content

Dombrovskis: Ziemeļu nākotnes foruma atziņas jāliek lietā kā Latvijā, tā ES

Ziemeļu nākotnes foruma noslēguma sesijā, kas norisinājās ceturtdien, 28. februārī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka foruma galvenais mērķis ir likt valdību vadītājiem, ekspertiem un pētniekiem ieklausīties jaunās idejās un rast jaunas ierosmes.

„Spriežot par pirmo no foruma tēmām – "zaļo" un ilgtspējīgo izaugsmi, jāsecina, ka ir lietas, kas Latvijā darītas pareizi, taču pieļautas arī kļūdas. Pareiza un tālredzīga rīcība bijušas iniciatīvas energoefektivitātes palielināšanai un tās noteikti jāturpina. Taču negatīvi vērtējama pastāvīgu subsīdiju sistēmas radīšana atjaunojamo energoresursu ražotājiem. Viena no atziņām, ko foruma laikā uzsvēruši daudzi eksperti, ir, ka arī atjaunojamās enerģijas sektorā nepieciešami skaidri nosacījumi un termiņi kā valsts atbalsts tiek samazināts, lai šī sektora uzņēmumi spētu piemēroties patstāvīgai darbībai tirgus konkurences apstākļos,” uzsvēra V. Dombrovskis. Premjers apliecināja, ka valdība šīs atziņas ņems vērā, pārskatot valsts politiku atjaunojamo energoresursu sektorā.

„Attiecībā uz izaicinājumiem IT sektora efektivitātes celšanā, atslēgas vārds, ko saklausīju, ir "atvērtība". Tā ir atvērtība valsts uzkrāto datu un informācijas apmaiņā un pieejamībā, kā arī plašākā atvērtā koda tehnoloģiju pielietošanā. Tā ir atvērtība informācijas apstrādē un atkalizmantošanā, jo šī atvērtība veicina jaunas inovācijas un rada jaunus tās pielietojumus, kas citā veidā nebūtu iespējami.

Vēl viens svarīgs jautājums šajā jomā ir pārrobežu sadarbība. Manuprāt, ir laiks arī ES līmenī domāt par vienotu elektronisko identitātes karšu un vienota elektroniskā paraksta radīšanu, jo gan Eiropas valstu pilsoņi, gan uzņēmēji aizvien aktīvāk izmanto brīvās pārvietošanās iespējas Eiropas teritorijā. Tādēļ tā vietā, lai gaidītu, kamēr katra dalībvalsts izveido savu e-ID un e-paraksta sistēmu un pēcāk mēģināt apvienot 27 atšķirīgas sistēmas, ir vērts rīkoties tālredzīgi un jau pašlaik sākt darbu pie vienotu ES elektronisko risinājumu izveides,” sacīja Latvijas valdības vadītājs.

Noslēguma sesijā arī pārējie premjerministri un valstu delegāciju vadītāji pauda savus secinājumus par foruma laikā dzirdētajām atziņām un priekšlikumiem. V.Dombrovskis uzsvēra, ka, lai Ziemeļu nākotnes forumā Rīgā paveiktais darbs nestu augļus, ir svarīgi turpināt sadarbību starp valdību vadītājiem, ekspertiem un pētniekiem, gūtās atziņas un idejas īstenojot dzīvē.

Ziemeļu nākotnes forumā piedalījās Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Lielbritānijas valdību vadītāji un dažādu jomu eksperti, lai diskutētu par zaļās ekonomikas konkurētspēju un digitālās plaisas mazināšanu. Kopā forumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki no deviņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Islandes un Lielbritānijas. Rīgā ieradās sešu valstu premjerministri – Lielbritānijas valdības vadītājs Deivids Kamerons (David Cameron), Zviedrijas premjers Fredriks Reinfelts (Fredrik Reinfeldt), Dānijas premjerministre Helle Torninga-Šmita (Helle Thorning-Schmidt), Islandes valdības vadītāja Johanna Sigurdardotira (Jóhanna Sigurðardóttir), Igaunijas premjers Andruss Ansips (Andrus Ansip) un Lietuvas premjers Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius), savukārt Somiju pārstāvēja premjerministra biroja valsts sekretārs Olli Peka Heinonens (Olli Pekka Heinonen), bet Norvēģiju – Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jans Grevstads (Jan Grevstad).

Zaļo tehnoloģiju ieviešana un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību Latvija šogad izvēlējās kā galvenās Ziemeļu nākotnes foruma diskusiju tēmas, apzinoties būtisko šo faktoru nozīmi kā atsevišķu valstu tā visa Eiropas reģiona ilgtspējīgas un stabilas izaugsmes nodrošināšanai.

Latviju forumā pārstāvēja SIA „Lattelecom” galvenais izpilddirektors Juris Gulbis, kurš stāstīja par senioru datorprasmju uzlabošanas projektu “Pieslēdzies, Latvija!”, AS „RIX Technologies” starptautiskās attīstības vadītājs Sandis Kolomenskis ar prezentāciju „Ērti pieejams kultūras mantojums – Latvijas piemēra analīze”, kā arī „Greenworld Fuels Ltd.” vadītājs Pols Berets (Paul Baratt), kurš stāstīja par Latvijā īstenotajām inovatīvajām tehnoloģijām atkritumu pārvēršanai degvielas etanolā. Diskusijās piedalījās arī Rīgas Tehniskās universitātes profesors Gatis Bažbauers, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa un SIA „Latgales dārzeņu loģistika” izpilddirektors Edgars Romanovskis.

Šis bija jau trešais šāda veida forums. Pirmo reizi tas notika 2011. gada janvārī Londonā, bet otro reizi – 2012. gada februārī Stokholmā, kur pārējo valstu premjeru atbalstu guva V. Dombrovskis priekšlikums 2013. gadā forumu rīkot Rīgā. Noslēguma sesijā Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas valsts sekretāre Marja Rislaki (Marja Rislakki) izteica priekšlikumu 2014. gadā Ziemeļu nākotnes foruma sanāksmi rīkot Somijas galvaspilsētā Helsinkos.

Infografika par Ziemeļu nākotnes forumu

Foto no Ziemeļu nākotnes foruma

Video no premjerministru un amatpersonu ierašanās ceremonijas 

Video par forumu

Video no atklāšanas paneļa

Video no noslēguma paneļa

Diskusiju video drīzumā būs pieejami šeit.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu