Skip to main content

Druviete: Latvijas izglītības kvalitāti noteiks pedagogu atalgojums un skolu tīkls

Šodien, 18.februārī, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēdē, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete norādīja, ka svarīgi faktori, kas noteiks izglītības kvalitāti Latvijā, ir pedagogu atalgojums un skolu tīkls. Ministre akcentēja, ka jāveido optimāla skolu tīkla struktūra, lai pamatskola būtu iespējami tuvu skolēna dzīvesvietai.

Ministre izteica pateicību pašvaldībām par pārdomātu izglītības jautājumu risināšanu, rūpējoties par skolām, kas ir to teritorijā. Veidojot optimālu skolu tīkla infrastruktūru, tiks ņemts vērā pašvaldību viedoklis, uzsvēra Ina Druviete.

Pārrunājot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam, ministre atzina, ka turpmākie septiņi gadi var būt izšķirīgi valsts attīstībai: „Mūs ir skārusi demogrāfiskā krīze, mēs sākam atkopties no ekonomiskās krīzes. Tādēļ ir svarīga virzība uz kvalitāti un intelekta attīstību. Turpmākās izglītības attīstības plānam jābūt ambiciozam, bet reālistiskam, kur mērķi ir skaidri formulēti un guvuši sabiedrības atbalstu.”

Sarunā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem ministre atgādināja valdības izvirzīto mērķi – nodrošināt 80 procentiem pamatskolu beidzēju vidējās izglītības ieguvi. „Protams, Latvijā trūkst noteiktu profesiju darba darītāju, kas mums ir jāsagatavo, bet vienlaikus mums ir jātiecas kļūt par intelektuāli attīstītu valsti, kas panākams, virzoties uz vispārējo vidējo izglītību,” atzina ministre.

Izglītības departamenta direktore Evija Papule sēdes dalībniekus informēja par to, ka ministrijā darbu uzsāk darba grupa, kurai līdz šā gada jūnija beigām jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kam jābūt gan „caurspīdīgākam”, gan taisnīgākam. „Esam atvērti visiem ierosinājumiem, būvējot optimālo modeli, ko varēsim piedāvāt jau vasarā, kad būs pieejami arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) veiktā pašreizējā finansēšanas modeļa izvērtējuma rezultāti un darba grupas rezultāti, lai jau 2015.gadā varētu sākt to ieviest. Ieviešana gan atkarīga no finanšu resursu pieejamības, jo pašlaik pieejamie resursi būtu papildināmi,” atzina Papule.

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji ar LPS Izglītības un kultūras komitejas sēdes dalībniekiem apsprieda arī profesionālās izglītības, pieaugušo izglītības, interešu izglītības jautājumus un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, norādot, ka gan pedagogu novērtēšana, gan skolu akreditācija, gan citi indikatori ir jāintegrē vienotā novērtēšanas sistēmā.

Papildus informācija:
Edīte Olupe
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29286136
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu