Skip to main content

E. Siliņa: Es ticu mūsu nākotnei. Ticu mūsu cilvēkiem, kuri ir gudri, radoši un enerģiski

“Neļausimies mūsu konkurentu retorikai, ka Latvija ir vāja. Tā viņi demonstrē tikai savu vājumu. Latvija ir stipra, vienlaikus mums ir vēl daudz darāmā. Un mēs esam gatavi strādāt kopā, lai Latvija būtu labklājīga, droša un lai mūsu sabiedrība kļūtu aizvien vienotāka,” sacīja partijas VIENOTĪBAS valdes locekle, Ministru prezidente Evika Siliņa, uzrunājot partijas VIENOTĪBA kongresa “Tālredzīgi Latvijas nākotnei” dalībniekus.

Koalīcijas veidošanas process, valdības komandas izveide, darāmie darbi un deklarācijā paustais – šīs ir dažas no tēmām, kuras savā runā izcēla partijas VIENOTĪBA valdes locekle E. Siliņa.

“VIENOTĪBA jaunajā valdībā uzņēmusies atbildību par pašām, iespējams, sarežģītākajām nozarēm, kurās nepieciešamas gan būtiskas pārmaiņas, gan būtiski ieguldījumi – veselību, izglītību, arī iekšlietām. Man prieks, ka mēs no tā nenobijāmies un esam gatavi strādāt rezultātam,” pauda E. Siliņa,. Viņa uzsvēra, ka laikā, kad aiz robežām notiek karš, jānoliek malā ideoloģiskās domstarpības un jāstrādā Latvijas drošības, labklājības un nākotnes labā, par ko vienisprātis ir arī jaunā valdība.

Jaunās valdības deklarācijas kopīgais vadmotīvs paredz, ka Latvija ir latviska, labklājīga, droša un iekļaujoša Eiropas valsts, kura ilgtspējīgi attīstīsies demogrāfisko, klimata, tehnoloģiju un digitālo pārmaiņu laikā. Latvijas cilvēki ir mūsu valsts lielākā vērtība. “Tieši pēc šādiem principiem arī strādāsim, centrā liekot mūsu cilvēkus, kuriem interesē skaidras, saprotamas un izmērāmas lietas, pēc kurām vērtēt valdības darbu,” teica E. Siliņa.

Kā ļoti lielu vērtību viņa pieminēja to, ka VIENOTĪBĀ ir apvienojušies un cits citu papildina gan pieredzes ļoti bagāti un zinoši politiķi, gan arī politikas jaunā paaudze – tas ir partijas spēks.

“Mūsu partijā priekšplānā sāk izvirzīties politiķi, kuri vairs neatceras dzīvi okupācijas laikā vai tolaik pat nebija dzimuši. Tas ir ļoti labi. Turklāt mūsu partijā paaudžu maiņa nav tikai forma, bet arī būtība,” uzsvēra E. Siliņa, runājot par jauno paaudzi un jauniešu iesaistes nozīmi politikā. Pēc viņas teiktā, partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA pievēršas arī jautājumiem, kurus par pašiem aktuālākajiem uzskata Latvijas jaunieši. “Tā ir vide un klimats, tie ir cilvēktiesību jautājumi, vienlīdzīgu attieksmi mūsu sabiedrībā,” teica Ministru prezidente.

“Viens no mūsu pašiem svarīgākajiem uzdevumiem ir veidot tādu valsti un sabiedrību, kurā sev vietu redzētu arī jaunieši. Mēs nedrīkstam viņus pazaudēt. Viņiem ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka Latvija nākotnē attīstās kā moderna un atvērta Eiropas valsts, neturoties pie veciem aizspriedumiem un cilvēku baidīšanas,” sacīja E. Siliņa.

Informāciju sagatavoja:
Kontaktpersona informācijai par partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA aktualitātēm:

Anna Ūdre
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 28607074

Dalies ar ziņu