Skip to main content

ECOFIN diskutē par ES finanšu sistēmas pilnveidošanas tālākajiem soļiem

No 13. līdz 14. septembrim finanšu ministrs Andris Vilks un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās neformālajā Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē Viļņā. Tajā tiek plānotas darba pusdienas un divas darba sesijas, kur diskutē par finanšu sistēmas pilnveidošanas tālākajiem soļiem, Eiropas politikas iespējām mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas uzlabošanu, kā arī par citiem jautājumiem.

„Ņemot vērā finanšu pakalpojumu lielo globalizāciju un pārrobežu darbību, ir atbalstāma lielāka banku uzraudzības un noregulējuma pilnvaru integrācija, konkrēti, centralizētas noregulējuma iestādes izveide un vienota banku noregulējuma fonda izveide, kas tiktu finansēts no banku iemaksām. Savukārt papildus finansējuma piesaistīšana mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un jauniešu bezdarba mazināšanai sekmēs Eiropas izaugsmi. Latvija atbalsta tādu mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas un garantijas instrumentu, kas paredz brīvprātīgu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu novirzīšanu šajā instrumentā, izvērtējot katras dalībvalsts vajadzības, kas ļautu izvēlēties efektīvāko veidu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam un nodrošināt tiem pietiekošus finanšu resursus,” vērtē finanšu ministrs Andris Vilks.

Darba pusdienu laikā plānots sniegt ieskatu no notikušās Eirogrupas sanāksmes, kur pirmoreiz novērotāja statusā piedalīsies arī finanšu ministrs Andris Vilks, kā arī apmainīties viedokļiem attiecībā uz nākamajiem soļiem Banku savienības jautājumā. Pirmās darba sesijas laikā plānots apmainīties viedokļiem un diskutēt par ekonomikas situāciju un finanšu stabilitāti ES, par Eiropas politikas iespējām mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas uzlabošanai, par starptautiskajiem jautājumiem, kas tiks pārrunāti gaidāmo ikgadējo Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas un G20 finanšu ministru un centrālo banku vadītāju tikšanos ietvaros.

Savukārt otrajā darba sesijā plānots turpināt diskusijas par finanšu sistēmas pilnveidošanas tālākajiem soļiem – no Banku savienības izveides uz efektīvu finanšu tirgu struktūru, kā arī par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpniecību nodokļu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu