Skip to main content

ECOFIN plāno panākt vispārējo pieeju Vienotā noregulējuma mehānisma izveidē

Otrdien, 10. decembrī, finanšu ministrs Andris Vilks un Finanšu ministrijas pārstāvji piedalās Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē Briselē. Tās laikā paredzēts izvērtēt priekšlikumus banku sanācijas un noregulējuma direktīvai un Noguldījumu garantiju shēmām. Paredzēts arī apstiprināt vispārējo pieeju Vienotā noregulējuma mehānisma izveidē.

„Attiecībā uz banku sanācijas un noregulējuma direktīvu svarīgi ir vienoties par darboties spējīgu režīmu, kas sniedz līdzsvarotu pieeju starp noregulējuma finansēšanas kārtības efektivitāti un iespējamo nepieciešamību pēc elastības neordināru situāciju risināšanā ar mērķi nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti. Vienlaikus ir atbalstāma Vienotā noregulējuma mehānisma izveide ar nosacījumu, ka tiek veidots kopējs, nevis katrā valstī atsevišķs noregulējuma fonds. Un, lai pēc iespējas mazinātu vajadzību pēc valsts atbalsta nepieciešamības un ietekmi uz valstu nacionālajiem budžetiem, atbalstāms ierosinājums paātrināti ieviest saistību norakstīšanas instrumentu, sākot ar 2015. gada 1. janvāri,” uzskata finanšu ministrs Andris Vilks.

Sanāksmes laikā tiek plānotas viedokļu apmaiņas par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un Brīdināšanas mehānisma ziņojumu, kā arī tiek plānots apstiprināt ECOFIN ziņojumu Eiropadomei par nodokļu jautājumiem, finanšu ministru ziņojumu par nodokļu jautājumiem Eiro plus pakta ietvaros. Plānots vērtēt priekšlikumus Padomes regulai, ar kuru tiks izveidota iespēja piedāvāt finanšu palīdzību neeirozonas dalībvalstīm, aizstājot šobrīd spēkā esošo regulu, piedāvājot pilnveidotus piemērošanas principus. Sanāksmes laikā Revīzijas palāta prezentēs gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, kā arī tiks pārrunāti citi jautājumi.

Informācijas sagatavotājs:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu