Skip to main content

Eiropadome lemj paaugstināt banku kapitāla pietiekamības prasības līdz 9%

2011. gada 26. oktobrī Briselē notika ārkārtas Eiropadomes sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Eiropadome turpināja diskusijas par eirozonas situācijas stabilizāciju, kas tika aizsāktas 23. oktobrī.

Eiropadome vienojās par pasākumiem, kas veicami banku sektora stabilitātei un banku rekapitalizācijai. Tika panākta kompromisa vienošana par kapitāla pietiekamības apjoma palielināšanu līdz 9% un banku ekspozīcijas pret valsts vērtspapīriem novērtēšanu pēc tirgus vērtības. Latvijai svarīgi, lai šo kapitāla prasību ievērošana nenovestu pie banku kreditēšanas apjoma samazināšanas. Attiecībā uz banku likviditātes nodrošināšanu tika panākta vienošanās, ka primāri orientācija būs uz resursu piesaisti tirgū, izmantojot valsts garantijas, ja tas būs nepieciešams. Tuvākā laikā tiks izstrādāta vienota pieeja šo garantiju izmantošanai Eiropas līmenī. 9% kapitalizācijas līmenis jāsasniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Pašreizējais likumdošanā noteiktais kapitāla pietiekamības līmenis Latvijā bankām ir 8%. Eiropadomes prezidents Herma
s van Rompejs informēja valstu un valdību vadītājus par Eirozonas samita sagatavošanu. Eirozonas valstu un valdību valdītāji turpinās darbu pie vienošanās par Eiropas finanšu stabilitātes fonda apjoma palielināšanu, lai nodrošinātu iespējamo atbalstu grūtībās nonākušajām valstīm. Tāpat tiks lemts par Grieķijas un citu eirozonas valstu finansiālo krīzi un pasākumiem, lai novērstu tās sekas.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska videokomentārs:

Par Eiropadomi:
Eiropadome izveidota 1974. gadā ar mērķi nodibināt ES valstu un valdību vadītāju neoficiālu diskusiju forumu. Oficiālu statusu Eiropadome ieguva 1992. gadā ar Māstrihtas Līgumu. Kopš tā laika Eiropadome visās ES darbības jomās nosaka vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Eiropadomē ir ES dalībvalstu un valdību vadītāji, tās priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Tā sanāk divreiz pusgadā, un to sasauc Eiropadomes priekšsēdētājs.

Informāciju sagatavoja:
Evelīna Melbārzde
LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES
Preses sekretāre
Tālr: +32 (0) 22383220
[email protected]

Dalies ar ziņu