Skip to main content

Eiropas Parlamenta Pilsoņu balvai nominēts centrs MARTA

Eiropas Parlamenta Pilsoņu balvai 2022. gadā pieteikts centrs MARTA – Latvijā vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija. Šo nomināciju vienoti virza Eiropas Parlamenta deputāti Sandra Kalniete un Ivars Ījabs.

Centrs MARTA, kas strādā jau vairāk nekā 20 gadus, ikdienas darbā atbalsta sievietes, bērnus, ģimenes, iestājoties par pilnvērtīgu dzīvi bez vardarbības, tas sniedz profesionālu sociālo, juridisko un psiholoģisko atbalstu no vardarbības un cilvēktirdzniecības cietušajiem. Pašlaik centrs MARTA ir atbalsta punkts arī Ukrainas sievietēm, kuras spiestas karot vai glābt savas ģimenes no kara, un Baltkrievijas sievietēm, kuras cīnās par demokrātiskas valsts veidošanu.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupa: “Pieaugoša vardarbība ģimenēs, vardarbība pret sievietēm ir realitāte, ko visā pasaulē, arī Latvijā, nesa ilgais Covid-19 pandēmijas laiks, politiskā situācija pie Latvijas robežām demonstrē šaušalīgu varas brutalitāti, ar ko tieši saskaras sievietes Baltkrievijā, posts, ko Ukrainas sievietēm nodara krievu karapūlis, nav ar prātu aptverams – visās šajās frontēs pirmajās līnijās rūpēs par vardarbības upuriem ir nevalstiskās organizācijas, un Latvijā tas ir centrs MARTA, kas gadiem ilgi dara neatsveramu darbu, gan dienu dienā palīdzot cietušajiem, gan arī neļaujot politiskajā dienas kārtībā dzimumu līdztiesībai kļūt par mazāk būtisku aktualitāti. Centrs MARTA par tā nesavtību un profesionalitāti ir pelnījis augstu novērtējumu, īpaši šajā laikā, kad tā atbalstu saņem sievietes arī aiz Latvijas robežām.”

Ivars Ijabs, Eiropas Parlamenta deputāts, Renew Europe grupa: “Centrs MARTA pilnā mērā un praktiskā darbā iemieso Eiropas pamatvērtības – cieņu pret cilvēku un dzimumu līdztiesību. Īstens un taustāms atbalsts, ko ikdienā, pateicoties MARTAS profesionālam darbam, saņem sievietes nav pārvērtējams. Centrs sevi ir apliecinājis ar neatlaidīgu, profesionālu darbu iekļaujošas, uz dzimumu līdztiesību balstītas pilsoniskās sabiedrības veidošanā, un tādēļ ir izcili laba kandidatūra Eiropas Pilsoņu balvai. Jo vairāk, ņemot vērā atbalstu Ukrainas un Baltkrievijas sievietēm šodienas politiskajā situācijā.”

Līdzās tiešam atbalstam no vardarbības cietušām sievietēm, centrs MARTA strādā, lai sabiedrībā kliedētu dzimumu stereotipus, mazinātu vardarbību jauniešu vidē, nodrošina apmācības pedagogiem, policistiem. Savā jomā MARTA ir viens no vadošajiem sadarbības partneriem valstij un pašvaldībām, tai skaitā strādājot pie likumdošanas vardarbības izskaušanai.

Turpinoties Baltkrievijas varas iestāžu represijām un vardarbībai pret pilsonisko sabiedrību, centrs MARTA sadarbībā ar partneriem Baltkrievijā nodrošinājis juridisku, psiholoģisku un praktisku palīdzību cietušajām personām, kā arī sniedzis atbalstu vardarbības seku dokumentēšanā, bet kopš kara sākuma centrs MARTA sadarbībā ar biedrību “Skalbes” sniedz psiholoģisku atbalstu Ukrainas sievietēm – gan kara bēglēm Latvijā, gan tām, kuras palikušas Ukrainā. MARTAS ziedotās ekonomiskās un humānās palīdzības kravas nonāk grūti sasniedzamos karadarbības karstos punktos, pateicoties sadarbības partneriem Kijivā un brīvprātīgo tīklam visā Ukrainā.

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko Eiropas Parlaments ik gadu piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot Eiropas Savienības iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, sekmējot pārrobežu vai starptautisko sadarbību, kas stiprina Eiropas garu. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes palīdze
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu