Skip to main content

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds: pirmā sarunu kārta veiksmīgi noslēgusies

ES Padome un Eiropas Parlaments 7. maijā tikās trešajā politiska līmeņa sanāksmē, lai spriestu par tiesību akta priekšlikumu par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) izveidi, kas nodrošinātu Eiropas Savienībai (ES) vairāk nekā 315 miljardu euro jaunām investīcijām. Iesaistītās puses pievērsās tādiem jautājumiem kā papildinātība, atbilstības kritēriji, vispārīgie mērķi un investīciju pamatnostādnes.

“Pirmais sarunu posms par ESIF izveidi ir sekmīgi noslēdzies. Būtiski, ka šis fonds paredz ES mehānismu mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Latvijas prezidentūras mērķis ir nodrošināt, ka ES garantijas atbalstāmās investīciju darbības tiek atlasītas pēc to būtības, ņemot vērā tās politikas virzienus, šo investīciju darbību ekonomisko un tehnisko dzīvotspēju, kā arī spēju piesaistīt privāto kapitālu,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Padomes vārdā Latvijas prezidentūra uzsvēra, ka Eiropai ir steidzami nepieciešami efektīvi instrumenti, kas palīdzētu novērst tirgus nepilnības ES ekonomikā, un fonds, ko finansētu no ES pašu resursiem atbilstoši ES daudzgadu budžetam.

Ar šo politisko trialogu noslēdzās sarunu pirmā kārta, paverot iespējas sāk apspriešanos par jauniem priekšlikumiem, lai Padome un Parlaments varētu panākt galīgo vienošanos līdz maija beigām.

Nākamais trialogs notiks 13. maijā.

Papildus informācija:
LR Finanšu ministrija
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu